Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Artykuły

O G Ł O S Z E N I A

 

 


 

     

                                                                                                   

 

                    K A L E N D A R I U M  

DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

     terminy i programy spotkań DIAK

 

 


  

K A L E N D A R I U M     

Mszy św., uroczystości, spotkań 

POAK parafii św. Wojciecha w KONINIE

 

 

 


 K A L E N D A R I U M    

    AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE