Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

Kronika

Lata 2019 - 2021 w DIAK

24-04-2019

III Konferencja „Być Polakiem – duma i powinność”, 24 kwietnia 2019 Włocławek

 

 

W  Muzeum Diecezjalnym we Włocławku odbyła się trzecia konferencja z cyklu Dyskusje o państwie, prawie i moralności, zorganizowana przez Akcję Katolicką Diecezji Włocławskiej z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. To cykliczne wydarzenie, poświęcone sprawom najważniejszym dla Polski i Polaków, zostało objęte honorowym patronatem  Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa.

Podczas konferencji  główny wykład „Być Polakiem – duma i powinność” wygłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan  dr Jarosław Kaczyński, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię polskich ruchów patriotycznych począwszy od okresu sprzed I wojny światowej do lat 90. Mówił o wieloaspektowym charakterze patriotyzmu i wielkiej wartości wolności:  „Polska musi pozostać wyspą wolności, prawdziwej wolności słowa, wolności religijnej i prawdziwej wolności, politycznej. „Następuje atak na Kościół, jakiego nie było w latach 90. Mam na myśli m. in. film „Kler” - i mamy do czynienia z bezpośrednim atakiem na rodzinę i dzieci – seksualizacja dzieci, ten cały ruch LGBT, gender. (…) To jest importowane, ale one dzisiaj rzeczywiście zagrażają naszej tożsamości, naszemu narodowi, jego dalszemu trwaniu i wobec tego polskiemu państwu” – podkreślił J. Kaczyński.

 

 

 

Wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości poprzedziły dwa referaty wprowadzające: „Pamięć i tożsamość” dr. nauk prawnych Filipa Rakiewicza oraz „Prawda i sprawiedliwość” redaktora Krzysztofa Ziemca.

 Pierwszy z nich „Pamięć i tożsamość” poświęcony był zagadnieniom świadomości narodowej oraz roli  historii wspólnoty narodowej i pamięci społecznej w jej kształtowaniu.

 Drugi   z tematów  „Prawda i sprawiedliwość” omówił redaktor Krzysztof Ziemiec. Korzystając z własnego dorobku doświadczenia dziennikarskiego mówił o potrzebie dążenia do prawdy, do lepszego życia publicznego i debaty publicznej wolnej od nienawiści i tzw. hejtu. Jako ojciec dorastających dzieci odniósł się również do współczesnych zagrożeń dla rozwoju i przyszłości młodego pokolenia Polaków oraz rodzin.

 Na zakończenie, Pasterz Diecezji, dziękując za wyjątkowe spotkanie organizatorom i uczestnikom konferencji, powiedział: „niech Bóg pozwoli nam zrealizować te wizje, te zamiary, które uważamy za najważniejsze dla naszej Ojczyzny. (…) Wiele zależy od tego, kogo w życiu spotkamy, kto zostaje postawiony przez Pana Boga na naszej życiowej drodze. To spotkanie to nie jest tylko wymiana informacji, ale umiejętność zarażenia tego, kogo się spotyka tymi wartościami, tymi treściami, które są drogie sercu mówiącego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-08-2019

37. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

 

 

„Maryjo, w Twoim wstawiennictwie pokładamy całą naszą ufność"

Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej oraz współorganizatorzy:

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha – organizują  doroczną,

37. Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu  w dniu 25 sierpnia 2019 roku

w intencji Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa  i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski.

W tym trudnym i bolesnym czasie naznaczonym pogardą,  poniżaniem i szyderstwem z najświętszych dla katolików znaków, stawiamy opór i trwamy w sprzeciwie wobec szerzącej się ideologii, „tęczowej zarazy”. Mówimy głośne „Non possumus” - tym wszystkim, którzy jednoczą się by deptać, wszystko co polskie, co patriotyczne i katolickie. Nie pozwolimy opanować dusz, serc i umysłów naszych i naszych dzieci.     Z Maryją – zawsze autentycznie wolni -  w Jej wstawiennictwie pokładamy cała naszą ufność.Modlitwą w czasie Mszy Świętej obejmiemy naszą Ojczyznę i Rodziny, prosząc o odnowę  w Ojczyźnie, w narodzie polskim, w każdym z nas, czci i ufności wobec Boga.

 

 

 

W intencji Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski modlili się uczestnicy 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, która odbyła się w niedzielę, 25 sierpnia 2019 r.
 Rozpoczęta tuż po stanie wojennym pielgrzymka odbyła się już po raz 37. Pątnicy rozpoczęli swoją pieszą wędrówkę przed konińskim kościołem pw. św. Wojciecha. 190 osobowa grupa dotarła tuż po godzinie 15 do bram licheńskiego sanktuarium. Przed pomnikiem Jana Pawła II, usytuowanym przy kościele św. Doroty, pielgrzymów powitał ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii.
 Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Maryjo, w Twoim wstawiennictwie pokładamy naszą ufność”. Głównym punktem uroczystości był udział w Eucharystii sprawowanej w bazylice przed Cudownym Obrazem Bolesnej Królowej Polski. Mszę koncelebrowało 5 kapłanów, m.in. przewodniczący liturgii ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Koninie, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi i proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie.
 Zebranych powitał kustosz sanktuarium, zwracając uwagę na obecność relikwii patrona Ludzi Pracy, bł. Jerzego Popiełuszki, które zostały umieszczone przy ołtarzu. „Kluczem wyzwań przed którymi stoimy są słowa Popiełuszki, te które tak często powtarzał, owo ewangeliczne wezwanie - zło dobrem zwyciężaj” – podkreślił marianin. Po rozpoczęciu Mszy, prałat Kochański odczytał list biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej, Wiesława Alojzego Meringa napisany specjalnie na tę okazję. „Przybywacie tutaj, aby zawierzyć swoje życie i pracę Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej Królowej Polski. To świadectwo wiary jest szczególnie ważne i potrzebne zwłaszcza dziś, gdy tak często jesteśmy świadkami profanacji” – pisał Ksiądz Biskup. poszukiwali jej nasi przodkowie, otrzymując pokój i największą miłość wyrażoną poprzez krzyż.

„Przynosimy Ci Maryjo to wszystko, co nas boli, zawstydza przed  światem” – mówił w wygłoszonej homilii ks. Józef Wysocki, wyrażając smutek z powodu znieważeń i profanacji, które miały ostatnio miejsce w naszym kraju. „Są granice wolności, których nie wolno przekraczać, by szargać człowiekiem, kimkolwiek by był. W Twoim wstawiennictwie Maryjo pokładamy całą naszą ufność. To nie tylko hasło naszej pielgrzymki. Gdzież pójdziemy, jak nie do Matki” – mówił homileta. Kapłan zachęcał do szukania duchowej mocy u Boga, u którego poszukiwali jej nasi przodkowie, otrzymując pokój i największą miłość wyrażoną poprzez krzyż.
 Po Eucharystii zebrano się przed pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki. Zostały odmówione modlitwy, w których wzywano wstawiennictwa Patrona Ludzi Pracy oraz św. Jana Pawła II, następnie złożono kwiaty.
 Organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej była NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie, Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej (oddział w Koninie) oraz Konfraternia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, działająca  przy parafii św. Wojciecha w Koninie. Oprawę muzyczną zapewnił chór „Soli Deo” działający przy parafii Maksymiliana Kolbego w Koninie.