Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
za45.jpg

Programy spotkań

2-06-2012 - godz. 10.00 2-06-2012-w-parafii śwJakuba w Piotrkowie Kujawskim

Spotkanie Zarządu i Rady DIAK

Program spotkania

1. Rozpoczęcie o godz. 10.00 Mszą Świętą w kościele parafialnym,

2. Słowo wstępne „Nowa odwaga wiary – w odpowiedzialności za wiarę i Kościół”, Mariola Rakiewicz prezes Zarządu DIAK,

3. Dyskusja,

4. Przyjęcie stanowiska Zarządu i Rady DIAK wobec narastających ataków na Kościół Katolicki i niepokojących zjawisk społeczno-politycznych,

5. Omówienie przygotowań do dorocznej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę w obronie wiary i polskości, 6. Przedstawienie informacji o wyborach nowych władz KIAK oraz podejmowanych inicjatywach,

7. Informacja Zarządu o podjętych działanich w obronie Telewizji Trwam w łaczności z Biskupem Ordynariuszem i planowanym marszu protestu w Koninie,

8. Informacja POAK o zadaniach realizowanych i planowanych w środowiskach lokalnych,

9. Omówienie spraw statutowych.

10. Słowo na zakończenie, Ks. Kan. Zbigniew Cabański, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej.