Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Programy spotkań

1-12-2012 - Sejm - "CHRZEŚCIJANIN W ŻYCIU POLITYCZNYM" Konferencja

Akcja Katolicka w Polsce we współpracy z  Parlamentarnym Zespołem Członków i Sympatyków Ruchu ŒŚwiatło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich organizuje konferencję na temat: "Chrześcijanin w życiu politycznym", Konferencja ta odbędzie się dniu 1 grudnia br., w Sali Kolumnowej Sejmu RP, o godz. 11.00.

Zaproszeni wykładowcy omówią różne aspekty udziału chrześcijan w życiu politycznym.

I tak: ks. prof. Piotr Mazurkiewicz wygłosi prelekcję nt. udziału chrześcijan w polityce w skali europejskiej, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska - o aktywności i powinności chrześcijan, z uwzględnieniem stowarzyszeń katolickich i innych zrzeszeń w kraju, a dr hab. Konrad Głębocki, członek Akcji Katolickiej i wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy, przedstawi ten problem w skali samorządów lokalnych. Słowo do uczestników konferencji skieruje także duszpasterz parlamentarzystów - ks. Paweł Powierza.

Wśród zaproszonych gości jest kard. Kazimierz Nycz oraz Nuncjusz Apostolski.

Informacji  w tej sprawie udziela prezes DIAK Mariola Rakiewicz

 

CHRZEŚCIJANIN W ŻYCIU POLITYCZNYM

 Pod takim tytułem 1 grudnia br., w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbędzie się konferencja organizowana przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej oraz Zespół Parlamentarny Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jej uczestnikami będą członkowie wymienionych stowarzyszeń działający w sferze publicznej - parlamentarzyści, radni oraz pracownicy lokalnych samorządów z całego kraju. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli również arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

 Program konferencji

 11.00 – powitanie uczestników – prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko i poseł Robert Telus, przewodniczący zespołu parlamentarnego

 - wystąpienie ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej

 11.20 - wystąpienia zaproszonych gości

 - abp Celestino Migliore

 - kard. Kazimierz Nycz

 11.30 „Od Roberta Schumana do Sejmu RP Anno Domino 2012” – wykład ks. dr Kazimierza Kurka

 12.30 „Polityczne, związkowe i obywatelskie powinności polskich katolików; dylematy, spory, sukcesy” – wykład dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej

13.15 „Chrześcijanin w polityce lokalnej - na przykładzie doświadczeń w samorządzie częstochowskim” – wykładdr hab. Konrada Głębockiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy

14.00 „Duszpasterstwo polskich parlamentarzystów jako przejaw troski Kościoła o duchową formację posłów i senatorów oraz chrześcijański wymiar zaangażowania polityków polskiego parlamentu w przestrzeń życia publicznego” – wykład ks. Pawła Powierzy, kapelana kaplicy sejmowej i duszpasterza parlamentarzystów

14.45 - zakończenie konferencji