Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Programy spotkań

18-10- 2014 Licheń

18 października 2014 r. w Licheniu godz.10.00

Zebranie Rady i Zarządu DIAK.

Program:

1. Dokonanie niezbędnych poprawek w Statucie AK i przyjęcie uchwały w tej sprawie.

2. Dyskusja nad kondycją organizacji, planami jej rozwoju i finansowania.

3. Przyjęcie ramowego planu działalności  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Roku   Duszpasterskim 2014/2015.

4. Informacja ze spotkania z Ks. Bp. Ordynariuszem Wiesławem Meringiem