Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

Kronika

Lata 1995 -1999 Odbudowa Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej po 1993

30-08-1995

Powstają pierwsze struktury Akcji Katolickiej w całej Polsce z różną intensywnością.

W Diecezji Włocławskiej pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej (17 katolików świeckich ) Akcji Katolickiej odbyło się przy parafii św. Wojciecha w Koninie 30 sierpnia 1995 oku.

8-06-1996

We Włocławku przedstawiciele  parafii uczestniczyli w spotkaniu grupy inicjatywnej Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. Gośćmi spotkania był ks. Biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski, ks. Biskup Roman Andrzejewski oraz ks. prałat Teodor Lenkiewicz. Diecezjalnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej został  ks. prałat Teodor Lenkiewicz. Na lidera Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wybrano Dariusza Lisa.

 Ks. Biskup Ordynariusz powitał uczestników spotkania i przekazał, że Akcja Katolicka jest wyzwaniem  naszego czasu, a jego członkowie mają odwrócić drugiego człowieka od grzechu, aby mógł się za naszą przyczyną wyzwolić z grzechu. Ks. Biskup wspomniał również  o częstym zarzucie w stosunku do Kościoła, "że Kościół chce mieć wpływ na wszystko". Zadaniem Kościoła jest wskazywać i pomagać rozwiązywać wszystkie problemy  życia. Działania Kościoła na każdej płaszczyźnie musi być takie, aby nie był zagubiony sens powołania Kościoła.

  Ks. Biskup Roman Andrzejewski w swoim referacie zwrócił uwagę na trzy zagadnienia: świeccy w Kościele, Akcja Katolicka w Kościele oraz inne ruchy w Kościele. Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się  sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej.  Szczególnym ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne i tak nimi kierować, aby się ustawicznie  dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa. Ks. Biskup mówił, że inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna, gdy chodzi  o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknęły wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do apostołowania na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach starania się, by orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi  na całej ziemi. Dalej ks. Biskup mówił, że Akcja Katolicka to zorganizowany apostolat świecki.  Jest powołana do zakorzenienia się Kościoła w środowisku. Ma on służyć odrodzeniu moralnemu przy przeprowadzaniu reform społeczno - politycznych. Ma przeciwdziałać złu w sposób zorganizowany. Musimy pamiętać,  że "aby zło mogło się rozwijać wystarczy , aby ludzie dobrzy nic nie robili ".  Akcja Katolicka  nie może niszczyć żadnego ruchu lub stowarzyszenia będącego już w parafii. Członkowie innych stowarzyszeń muszą wyrazić wolę osobistego zaangażowania w Akcji Katolickiej i musi być na to mandat Kościoła. Stanowić ją powinni najaktywniejsi członkowie ruchów i stowarzyszeń, którzy wyrazili  wolę ściślejszej współpracy z hierarchią. Ks. Biskup Andrzejewski zakończył swój referat  życzeniami, abyśmy poprzez miłość do Kościoła pielęgnowali i rozwijali swój talent, który otrzymaliśmy od Boga. 

Po spotkaniu wszyscy udali się pod pomnik ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i odmówili modlitwę.

 

 

Informacja Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej Ks. Teodora Lenkiewicza

 

24-11-1996

W Uroczystość Chrystusa Króla  Ks. Biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski wydaje Dekret erygujący Akcję Katolicką Diecezji Włocławskiej jako publiczne stowarzyszenie wiernych i działające na terenie Diecezji Włocławskiej.  Zatwierdza również  Statut Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. 

Stowarzyszenie i jej działalność Ks. Biskup zawierza opiece Matki Bożej i św. Józefa Patrona Diecezji Włocławskiej.

5-03-1997

We Włocławku  odbywa się spotkanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Gośćmi spotkania są  ks. Biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski. W spotkaniu uczestniczył także asystent prałat Teodor Lenkiewicz. Na spotkaniu omawiane były sprawy organizacyjne stowarzyszenia .

30-08-1997

W parafii św. Wojciecha w Koninie odbywa się spotkanie Koła Parafialnego AK z Zarządem Diecezjalnym Akcji Katolickiej oraz asystentem diecezjalnymks. Teodorem Lenkiewiczem i Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Dariuszem Lisem. Pierwsze władze Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej po 1993 roku: Diecezjalny Asystent Kościelny: Ks. ks. Teodor Lenkiewicz Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej: Dariusz Lis.

 

 

22-11-1997

 We Włocławku odbyło się spotkanie z  ks. Biskupa Ordynariusza Bronisława Dembowskiego z przedstawicielami Zarządów Kół Parafialnych. Ład Boży tak opisuje to spotkanie:

 W sobotę, 22 listopada odbył się we Włocławku diecezjalny zjazd liderów Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w katedrze; przewodniczył jej bp Bronisław Dembowski. W homilii Ksiądz Biskup podkreślił, że zadaniem tej organizacji nie jest działanie jednorazowe, jak to może sugerować jej nazwa, ale pobudzenie katolików do czynnego zaangażowania w życie Kościoła. Jednym z naczelnych zadań Akcji Katolickiej jest pomagać w przemianie ludzkiej świadomości (zaczynając od siebie, co pozwoli przyjąć Ewangelię i potraktować ją na serio. Po Mszy św. uczestnicy spotkania modlili się przy pomniku Prymasa Tysiąclecia o jego rychłą beatyfikację. Następnie w auli seminaryjnej bp Dembowski wręczył nominacje na stanowiska prezesów oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej. Zostali nimi: Maria Adamiak (Szadek), Małgorzata Bojarska (Włocławek, parafia Królowej Polski), Leszek  Ciesielski (Dobra), Roman Darabasz (Konin, parafii św. Bartłomieja), Krzysztof Dominiak (Sieradz, par. Najświętszego Serca Jezusa), Anna Górska (Kłotno), Teresa Górska (Russocice), Krzysztof Grąbczewski (Czernikowo), Andrzej Gwóźdź (Kramsk), Krzysztof Królak (Włocławek, parafia  Najświętszego Zbawiciela), Teresa  Kruczyńska (Skrzynki), Ryszard Kubiak (Uniejów), Jerzy Lewandowski, (Radziejów, parafia Wniebowzięcia), Zbigniew Majcherek (Turek, parafia  Najświętszego Serca Jezusa), Tadeusz Mroczkowski (Izbica Kujawska), Anna Nowicka (Wierzchy), Maria Osińska (Chodecz), Kacper Paczesny (Zduńska Wola, parafia Wniebowzięcia), Piotr Pellech (Koło, parafia Matki Bożej Częstochowskiej), Piotr Polak (Zadzim), Janusz Radomski (Lipno, para Wniebowzięcia), Franciszek Rapeła (Konin, parafia św. Maksymiliana),   Kazimierz   Rojewski (Brześć Kujawski), Marlena Siepka (Grabienice), Czesław Tkaczuk (Sieradz, parafia Wszystkich Świętych), Jarosław Waszak (Krzywosądz), Alicja Zawalska (Kowal), Kazimierz Zieliński (Włocławek, parafia św. Stanisława), Grzegorz Ziółkowski (Konin, parafia św. Wojciecha).

  Ład Boży Edycja Włocławska Niedzieli Nr1 (763) 4.01.1

 

 

 

1998

W Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej zarejestrowano 36 kół parafialnych skupiających ok.350 członków.

20-21 -11-1998

Delegaci Diecezji Włocławskiej uczestniczą w wyborach Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Z kandydatów wybranych przez Radę Krajową Akcji Katolickiej, na tę funkcję została desygnowana przez Prymasa Kardynała Józefa Glempa pani Halina Szydełko. Natomiast opiekunem stowarzyszenia czyli Krajowym Asystentem Kościelnym został ks. Biskup Piotr Jarecki.

 

Lata 2000 - 2009 w DIAK