Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

Kronika

Lata 2000 - 2009 w DIAK

28-04-2001

Wybory władz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Prezesem zarządu został  Włodzimierz Oborski, a Diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej w Diecezji Włocławskiej ks. Zbigniew Cabański.

22-09-2001

Spotkanie DIAK we Włocławku.  Dokonano wyboru zarządu: Krzysztof Królak, Marianna Osińska, Alojzy Ciesielski, Tadeusz Mroczkowski, Grzegorz Ziółkowski, Kazimierz Rojewski. Omówiono sprawy organizacyjne i przygotowanie do I Kongresu Akcji Katolickiej w Polsce.

 

Uczestnicy spotkania w parafii św. Wojciecha w Koninie w dniu 20 listopada 2001 roku :

 

 

 

20-10-2001

Spotkanie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha w Koninie. Omawiano sprawy organizacyjne.

20-11-2001

DIAK w Parafii św. Wojciecha. Omówiono program DIAK oraz sposób działania pod nowym zarządem. Omówiono formy współpracy  poszczególnych kół parafialnych. Omówiono program I Kongresu Akcji Katolickiej w Polsce.

23-25 -11-2001

I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Polsce /Poznań/ pod hasłem „Chrystus nadzieją przyszłości”. Uczestniczyli w nim reprezentanci Zarządu Diecezjalnego i Kół Parafialnych  Diecezji Włocławskiej wraz z asystentami kościelnymi.

W Poznaniu w dniach 23-25 listopada 2001 r. I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Na Kongres do Poznania przyjechało ok. 1200  delegatów z diecezjalnych struktur Akcji Katolickiej ze wszystkich polskich diecezji.

"Z Watykanu przybył na Kongres bp Stanisław Ryłko - przewodniczący dykasterii, zajmującej się laikatem w Kościele, przywożąc ze sobą szczególne pozdrowienie od Ojca Świętego Jana Pawła II. Polski. Kościół hierarchiczny reprezentowali: kard. Józef Glemp, Prymas Polski, bp Piotr Jarecki - krajowy asystent kościelny AK, abp Juliusz  Paetz - metropolita poznański, Księża Biskupi z różnych diecezji oraz księża asystenci Diecezjalnych Instytutów AK z całego kraju. Na Kongres przybyły również delegacje Akcji Katolickiej z Francji i Włoch, a także  z Polskiego Instytutu AK w Londynie.

Obrady kongresowe otworzyli bp Piotr Jarecki i mecenas Halina Szydełko - prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Program Kongresu wypełniła wspólna modlitwa i refleksja nad rolą ludzi świeckich w Kościele. Tematami wiodącymi podczas obrad były:

- formy realizacji duchowości świeckich w Akcji Katolickiej,

- chrześcijaństwo wobec współczesnych wyzwań ideowych,

- odpowiedzialność świeckich za państwo,

- Kościół w Polsce na przełomie wieków - wyzwania dla duchownych i świeckich zrzeszonych w AK.

Każdy z 3 dni kongresowych miał swój niepowtarzalny charakter. Nie sposób jednak nie wspomnieć trzeciego dnia, kiedy to na Placu Mickiewicza pod słynnymi "Krzyżami Poznańskimi" kilkutysięczny tłum członków AK oddał hołd relikwiom św. Wojciecha, przywiezionym specjalnie na tą okazję z Gniezna. Następnie uformował się pochód, w którym członkowie AK z całej Polski ze sztandarami i transparentami przeszli głównymi ulicami Poznania do rynku i fary poznańskiej, śpiewając:

Bądźmy dla innych solą ziemi, światłem świata, a Duch Boży niechaj działa poprzez nas. Otwarte serca i apostolski zapał, niech powiodą nas drogą życia w każdy czas.Kongres zakończył się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski oraz odczytaniem przesłania Kongresu i uroczystym błogosławieństwem udzielonym przez Księży Biskupów. "Chrystus nadzieją przyszłości" Jeremi Kalkowski Niedziela

 

12-10-2002

Spotkanie DIAK w Osięcinach. Omówiono program pracy w Akcji Katolickiej na 2003 rok oraz organizację Krajowej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Częstochowy. Asystent Diecezjalny ks. Zbigniew Cabański przekazał informację o "Błogosławionych Męczennikach z Osięcin".

20-04-2002

Spotkanie DIAK w Sieradzu. Omówiono zakres i program działań w poszczególnych kołach. Zwrócono uwagę na coraz mniejsze zaangażowanie członków w pracę kół.  Omówiono również bieżące sprawy organizacyjne.

23-11-2002

Spotkanie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha. Ks. Asystent Diecezjalny wręcza  Prezesom Zarządów Parafialnym Akcji Katolickiej upoważnienia od ks. Biskupa Bronisława Dembowskiego do podejmowania działań zmierzających do tworzenia Parafialnych Kół Akcji Katolickiej w Diecezji Włocławskiej.

20-11-2003

Spotkanie DIAK w Koninie w par. św. Maksymiliana. Omówiono sprawy organizacyjne.

24-04-2004

Spotkanie DIAK w Sieradzu w par. Wszystkich Świętych.  Omówiono stanowisko Akcji Katolickiej w sprawie wyborów parlamentarnych.  Przekazano zadania dla członków parafialnych Kół  Akcji Katolickiej związane z poparciem przez KIAK dla obywatelskiego programu ustawy o likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych. Omówiono również sprawy organizacyjne.

12-06-2004

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze DIAK. Prezes Włodzimierz Oborski przedstawił sprawozdane za okres od czerwca 2001 do czerwca 2004 roku. Delegat do KIAK(w okresie 2001-2003) Jan Hołubowicz   omówił program spotkań, w których brał udział.  Ze względu na brak kworum nie przeprowadzono wyborów.

19-11-2005

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata swoje święto obchodzi Akcja Katolicka. W tym roku, w wigilię uroczystości 19 listopada, członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej przybyli na zebranie do parafii p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach. Reprezentowali parafie: z Sieradza, Włocławka, Radziejowa, Dobrej, Bytomia, Sadlna, Izbicy Kujawskiej, Chodcza, Zadzimia, Konina, Brześcia Kujawskiego i Osięcin.

Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą uczestnicy odmówili w kościele parafialnym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Modlitwę poprowadził proboszcz parafii i Diecezjalny Asystent  Akcji Katolickiej ks. kan. Zbigniew Cabański. Po adoracji Najświętszego Sakramentu udano się do sali obrad, gdzie zebranych powitali ks. Z. Cabański oraz były prezes DIAK Włodzimierz Oborski. Głównym celem zebrania było wybranie nowych władz. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia w głosowaniu tajnym wyłoniono trzech kandydatów na stanowisko prezesa, wybrano zarząd i komisję rewizyjną. Po zakończeniu części oficjalnej dyskutowano na temat kierunków działania Akcji teraz i w przyszłości. Swoimi doświadczeniami z pracy w stowarzyszeniu podzielili się z zebranymi prezesi POAK z Konina i Sieradza. Przedstawili możliwości rozwoju i strategii działania Akcji Katolickiej zgodnie z katolicką nauką społeczną. Ojciec Święty wysoko oceniał znaczenie i rolę AK. W jednym z przemówień stwierdził , że: "Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej, ponieważ potrzebuje świeckich, gotowych ofiarować swoje życie apostolstwu, gotowych ustanowić ze wspólnotą diecezjalną taką więź, która wywierać będzie wpływ na jej życie i duchowość. Kościół potrzebuje świeckich, których obecność w sposób konkretny, na co dzień ukaże wielkość i radość życia chrześcijańskiego".

 

Ów wpływ na życie to często pomoc materialna, czyli działalność charytatywna, stanowiąca chlubną kartę w działalności Akcji. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są dobrą okazją, aby wielu potrzebujących tej pomocy doświadczyło. Hasło "Przywracajmy nadzieję ubogim", które przyświecać będzie działalności Akcji Katolickiej w 2006 r., jest już dzisiaj zobowiązaniem i zachętą do wzmożenia wysiłków na rzecz ludzi potrzebujących, ubogich i bezrobotnych, którzy z różnych powodów nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Członkowie Akcji Katolickiej z odwagą i chętnie podejmują wyzwania czasów. Z miłości do Chrystusa i bliźniego są gotowi wziąć na siebie także te najtrudniejsze.    Przewodnik Katolicki 49/2005

 

 

Dekret  Biskupa Ordynariusza mianujący Prezesa Zarządu DIAK na kadencję 2006 - 2009

 

 

2005

Asystentem  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej pozostał nadal ks. kan. Zbigniew Cabański. Prezesem zarządu DIAK na następną kadencję wybrano Mariolę Rakiewicz.

1-04-2006

Spotkanie DIAK w Osięcinach. Wybrano zarząd: prezes Mariola Rakiewicz, v-ce prezes Piotr Polak, vice-prezes Kazimierz Rojewski, sekretarz Anna Śledzińska- Będkowska, skarbnik Tadeusz Mroczkowski, członek Dorota Żak i Jan Hołubowicz. Omówiono zadania dla zarządu oraz zaplanowano spotkanie z Pasterzem Diecezji.

13-10-2007

Spotkanie DIAK w Osięcinach. Przedstawione zostało sprawozdanie prezes Marioli Rakiewicz z działalności DIAK oraz Jana Hołubowicza z działalności KIAK. Przedstawione zostały  kierunki Akcji Katolickiej na 2008 rok.

30-05-2009

Spotkanie DIAK w Sieradzu w par. Wszystkich Świętych.  Przedstawione zostały referaty. S .dr Urszula Michalak z  USJK ukazała postać św. Urszuli Leduchowskiej, jako niewiasty Eucharystii. Drugi referat wygłosił ks. Zbigniew Cabański Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej. Mówił o 108 męczennikach II wojny światowej, beatyfikowanych przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnym prelegentem był ks. Sławomir Sobiech. Mówił on o Eucharystii, jako świetle świętości życia bł. bp. Michała Kozala. Na zakończenie ks. proboszcz dr Marian Bronikowski przekazał pozdrowienia od pasterza Diecezji, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa. Ks. proboszcz pogratulował Akcji Katolickiej kolejnego spotkania na Ziemi Sieradzkiej. 

30-05-2009    

Sympozjum nt. "Eucharystia w życiu świętych i błogosławionych naszych czasów w diecezji włocławskiej."

 

20-08-2009

Spotkanie DIAK w Zadzimiu w par. św. Małgorzaty. Przed spotkaniem w miejscowej świątyni w ramach obchodów roku kapłańskiego odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci męczennika bł. Dominika oraz okolicznościową wystawę. Prezes Mariola Rakiewicz na spotkaniu przedstawiła program i zadania stojące przed Akcją Katolicką w nowym roku. Ogłosiła również,  że 14 listopada br. w Licheniu odbędzie się zebranie sprawozdawczo -wyborcze.

14-11-2009

Po Mszy świętej celebrowanej przez trzech kapłanów w Bazylice Matki Bożej  Licheńskiej odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.  Z dwóch wybranych kandydatów ks. Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering wskazał prezesa. Prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji  Katolickiej została wybrana Mariola Rakiewicz.

Natomiast do zarządu zostali wybrani:  Anna Śledzińska- Będkowska, Piotr Polak, Grzegorz Ziółkowski, Tadeusz Mroczkowski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Antoni Błaszczyk, Beata Antczak, Marianna Gębicka. Delegatem do Rady Krajowej Instytutu Akcji Katolickiej został  Jan Hołubowicz.

24-04-2010 

 

Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Charłupi Małej. Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne stowarzyszenia. Ukonstytuował się zarząd z prezesem Mariolą Rakiewicz. Z-ca prezesa: Anna Śledzińska- Będkowska, Piotr Polak, skarbnik: Grzegorz Ziółkowski, członek zarządu: Tadeusz Mroczkowski.

Spotkanie Rady DIAK w Charłupi Małej.:

 

 

Dekret  Biskupa Ordynariusza mianujący Prezesa Zarządu DIAK na kadencję 2010 - 2013

 

 Lata 2010 - 2015 w DIAK