Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

Kronika

Lata 2010 - 2015 w DIAK

 

2-06-2012

Członkowie Rady DIAK  spotkali  się w parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim. Spotkanie rozpoczęto Mszą św., którą celebrował i homilię wygłosił Diecezjalny Asystent AK ks. Zbigniew Cabański. Na spotkaniu zarządu prezes Mariola Rakiewicz przypomniała o tegorocznym przesłaniu Kościoła i wskazała na przesłanie przewodniczącego KEP ks. abp  Józefa Michalika „Kościół jest naszym domem”, abyśmy ciągłe ataki na Kościół powstrzymywali poprzez nieustanną modlitwę, abyśmy wszyscy poczuli się Kościołem, gdyż jest naszym domem.

Kol. Mariola wskazała również na wzór pozytywnego działania, z którego możemy być dumni i brać przykład. Jest nim nasz ks. bp. Ordynariusz Wiesław Mering, który odważnie występuje w obronie wiary i polskości, w obronie wolności i prawdy oraz  wolnych mediów - TV Trwam.

Kol. Mariola przedstawiła projekt stanowiska dot. dyskryminacji katolików. Projekt został przyjęty przez członków zarządu. Przyjęte stanowisko zostanie skierowane do Rządu RP. /Stanowisko z 2.06.2012 wobec narastających ataków na Kościół Katolicki/ 

Stanowisko Diecezjalnego Instytutu Akcji katolickiej Diecezji Włocławskiej z dnia 02 czerwca 2012 r.  wobec narastających ataków na Kościół Katolicki i niepokojących zjawisk społeczno-politycznych:

 Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej, w odpowiedzialności za Kościół,  Ojczyznę i za młode pokolenie Polaków - dostrzegając narastające akty protestów społecznych, które są przejawem lęków i obaw o przyszłość Ojczyzny  i Polskich Rodzin - wzywa Rząd do podjęcia działań rozwiązujących istotne i nabrzmiałe problemy społeczne.

Rządzący nie mogą świadomie lekceważyć podjętych wobec Narodu zobowiązań Apelujemy o prawdziwą służbę Ojczyźnie w trosce o dobro wspólne, dość prywaty i kłamstwa. Rząd nie może 

w demokratycznym i suwerennym państwie, którego pierwszym podmiotem jest społeczeństwo,  uprawiać własnej polityki - działając przeciwko Narodowi. Objawia się ona  zwłaszcza:  w podniesieniu wieku emerytalnego,  braku pomocy i opieki nad chorymi , zapaści oświaty, w kryzysie finansowym i rosnącym bezrobociu, dramacie  rozbitych rodzin z powodu emigracji za zarobkiem i ośmieszaniu wartości będących fundamentem naszej Ojczyzny.

Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się eksterminacji polskiej historii, tradycji, kultury, patriotyzmu i oświaty. Nie godzimy się z tym, aby w suwerennym kraju Rząd podejmował wrogie Narodowi Polskiemu działania, godzące w jego wartości i przekreślające harmonijny rozwój przyszłych pokoleń.

 Żądamy zaprzestania dyskryminowania Telewizji Trwam i pozbawiania  Polaków przez władzę jednego z podstawowych praw, jakim jest prawo do wymiany informacji za pomocą mediów,  w tym głównie telewizji.

Protestujemy przeciwko cynicznemu atakowi na Kościół Katolicki, który obliczony jest na jego upokorzenie

i przedstawienie w złym, niesprawiedliwym świetle podważającym sens jego istnienia. Wroga propaganda Rządu wobec Kościoła Katolickiego nie rozwiąże problemów społecznych. Atak Rządu wymierzony w cały Kościół, czyli w nas wszystkich, jest zamachem na naszą tożsamość chrześcijańską !

Sprzeciwiamy się podpisaniu „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiety i przemocy domowej” w jej obecnym kształcie. Próbie wprowadzenia zapisów radykalnie zmieniające tradycyjne wzorce zachowań kobiet i mężczyzn, a tym samym destabilizujące oparte na prawie naturalnym i nauce Kościoła  wartości rodzinne.

Demokracja powinna  opierać się na wartościach ! Dlatego jesteśmy przeciwni poddawaniu polskiego prawodawstwa ideologicznym manipulacjom szkodliwych dla życia społecznego i sprzecznych z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej.

Stanowisko  podpisała prezes Zarządu DIAK Mariola Rakiewicz

Skarbnik DIAK Grzegorz Ziółkowski przedstawił informację finansową DIAK za okres 2009-2011 oraz wpłaty składek przez oddziały za ten okres i  I  kwartał 2012 roku.

 

 

2-06-2012    Członkowie Rady DIAK  spotkali  się w parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim

 

 

29-09-2012

              Głównym tematem posiedzenia było omówienie listu Ojca Świętego „Porta Fidei”, w którym papież zaprasza wiernych do pójścia drogą wiary. Treść tego listu przybliżył zebranym asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ksiądz Zbigniew Cabański.         

Zebrani członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej poparli uczestników marszu pod hasłem „Obudź się Polsko”, który w tym dniu odbywał się w Warszawie.

 Wydano oświadczenienastępującej treści: "Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej obradujący w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – polecają swoje dzieło Matce Bożej Bolesnej i oddają pod  Jej Matczyną opiekę uczestników Marszu „Obudź się Polsko”, a w szczególności Koleżanki i Kolegów z Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej protestujących dzisiaj w Warszawie.  Nie mogąc dzisiaj, z różnych powodów, osobiście uczestniczyć w proteście - wyrażamy swoją solidarność z uczestnikami dzisiejszego Marszu w walce o równe prawa dla wszystkich Polaków i modlimy się u stóp Matki Bożej Licheńskiej o wolność i prawdę w Ojczyźnie." Oświadczenie podpisała prezes Zarządu DIAK Mariola Rakiewicz.

Omawiano przynależność do Akcji Katolickiej tych osób, które wyprowadziły się z parafii, gdzie jest Oddział Akcji Katolickiej, a także o potrzebie modlitwy za kapłanów i w intencji powołań. 

Uczestnicy spotkania wzięli udział we Mszy świętej w Bazylice Licheńskiej. Jedną z intencji było uzyskanie miejsca na multipleksie 1 przez TV Trwam.

 

 

29-09-2012   Posiedzenie DIAK W Licheniu

 

1-12-2012

    DIAK  uczestniczy  w konferencji „Chrześcijanin w życiu politycznym” zorganizowanej  przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej oraz Zespół Parlamentarny Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich , która odbyła  się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Akcję Katolicką naszej diecezji reprezentowali:  Poseł na Sejm RP Piotr Polak , prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej Mariola Rakiewicz oraz członkowie POAK z Konina -  Katarzyna Jaworska i Grzegorz Jarosławski.

Gośćmi spotkania byli : Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore,  ks. bp Mariusz Leszczyński, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska,  ks. dr Kazimierz Kurek, ks. Paweł Powierza, kapelan kaplicy sejmowej i duszpasterz parlamentarzystów, dr hab. Konrad Głębocki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy.

Owocem spotkania stało się przyjęte przez uczestników  przesłanie , w którym  zgodnie stwierdzono, że katolicy stoją przed koniecznością zaangażowania się w działalność polityczną, czyniąc tak, by wartości moralne, o których naucza i których broni Kościół, były praktykowane i stały się podstawą porządku prawnego w naszym państwie. Wskazano również na pilną potrzebę kształtowania sumień Polaków, w kontekście rozwiązywania trudnych problemów,  z jakimi boryka się nasza Ojczyzna, zarówno społecznych, gospodarczych  jak   i politycznych.

 

 

Poseł na Sejm RP Piotr Polak , prezes Mariola Rakiewicz, Katarzyna Jaworska i Grzegorz Jarosławski.  

 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2012 r.

„Chrześcijanin w życiu politycznym”

My, członkowie Akcji Katolickiej oraz Parlamentarzyści, skupieni w Zespole Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, zebrani w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na konferencji pt. „Chrześcijanin w życiu politycznym”, uznając politykę jako troskę o dobro wspólne, pragniemy brać czynny udział w życiu społeczno-politycznym Kraju, stosownie do posiadanych umiejętności i kompetencji, zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, kładąc szczególny nacisk na godną postawę etyczną. 

Uznajemy konieczność swego zaangażowania w promowanie wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej, aby uniwersalne zasady moralne, których naucza i broni Kościół, były na co dzień praktykowane i przekładały się na porządek prawny. W tym kontekście widzimy potrzebę kształtowania sumień i przenikania wartościami ewangelicznymi życia prywatnego, zawodowego i publicznego.

Pragniemy to czynić przez dawanie indywidualnego świadectwa swego życia, zgodnie z Ewangelią oraz przez dążenie do stanowienia prawa w duchu nauki społecznej Kościoła katolickiego. W sposób szczególny będziemy troszczyć się o małżeństwo i rodzinę tak bardzo obecnie zagrożone.

Ojczyzna nasza stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale w duchu solidaryzmu i odpowiedzialności społecznej. Podstawowym problemem pozostaje sprawa zachowania ładu moralnego, będącego fundamentem życia każdego człowieka i społeczeństwa.

Polsce potrzeba ludzi sumienia! Głos poprawnie ukształtowanego sumienia może być nieraz trudny i wymagający. Będzie więc od nas oczekiwał odwagi i wytrwałości w obronie dobra i determinacji w przeciwstawianiu się złu, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).

9-11-2013

 W parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim obradował Zarząd i Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Chodcza, Dobrej, Izbicy Kujawskiej, Konina, Osięcin, Radziejowa i Sadlna oraz sympatycy z ruchu Apostolatu Maryjnego, działającego przy miejscowej parafii.

Zebrani uczestniczyli we Mszy Św. w kościele parafialnym, którą celebrował ks. prałat Zbigniew Cabański – Asystent Diecezjalny AK.

           Obrady poświęcone były podsumowaniu aktywności Akcji Katolickiej w mijającym Roku Wiary, z uwzględnieniem działalności realizowanej w wymiarze parafialnym, diecezjalnym oraz krajowym. Prezes Zarządu DIAK Mariola Rakiewicz przedstawiła kierunki działania AK na  2014 rok - w duchu hasła: „Wierzę w Syna Bożego”.

Na  spotkaniu przyjęto stanowiska w obronie Kościoła i wartości rodziny jako  wyrazu protestu przeciw podważaniu autorytetu Kościoła, znieważaniu kapłanów oraz szerzeniu ideologii gender.

Stanowisko z dnia 2013-11-09  TAK dla godności człowieka, NIE dla gender

   Obserwując rzeczywistość, w której żyjemy, w odpowiedzialności za Kościół i polską Rodzinę – stanowczo protestujemy przeciwko brutalnemu atakowi środków masowego przekazu, także telewizji publicznej, na Kościół katolicki i przedstawianie go jako siedliska pedofilii. Uważamy, że agresywny ton nagonki medialnej jest obliczony na  upokorzenie Kościoła, podważenie jego autorytetu i przedstawienie w złym świetle - podważającym sens jego istnienia.

Przestępstwa seksualne,  dotyczące znikomego procentu osób duchownych, są przedstawiane społeczeństwu jako zarzut wobec  całego Kościoła i wszystkich księży, co jest krzywdzące, ale przede wszystkim oszczercze.

Tak intensywna kampania nienawiści, prowadzona przez dziennikarzy mediów mętnego nurtu, kreująca  atmosferę nagonki na Kościół, księży i biskupów, nie jest wyrazem autentycznej troski o ofiary  przestępstw seksualnych, ale działaniem na zamówienie środowisk   genderowych,  które próbują zniszczyć tradycyjne wzorce zachowań kobiet i mężczyzn, destabilizując i deprecjonując oparte na prawie naturalnym i nauce Kościoła wartości małżeńskie i rodzinne. Chcą w ten sposób narzucić nam antychrześcijańską ideologię gender, co jest niezgodne z polskim prawem i Konstytucją. Jesteśmy przeciwni ideologii gender, która obraża nie tylko Stwórcę, ale i samego człowieka. Terroryzując instytucje państwowe, media i kulturę, nieuchronnie prowadzi ona do zguby człowieczeństwa.

Jednocześnie mocno podkreślamy , że każdy przypadek pedofilii, w każdym środowisku, także jeśli zdarzył się w Kościele,  powinien być dobitnie potępiony, wyjaśniony i surowo ukarany.

Stanowisko podpisała prezes Zarządu DIAK Mariola Rakiewicz

 

 

  W parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim obradował Zarząd i Rada

 

13-05-2014

Ks. Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering powierzył funkcję Diecezjalnego Asystenta Instytutu Akcji Katolickiej  ks. Łukaszowi Grabiaszowi.

 

 

Diecezjalny Asystent  Akcji Katolickiej Ks. Łukasz Grabiasz z prezes DIAK Mariolą Rakiewicz

 

Ks. Łukasz Grabiasz jest młodym kapłanem, wyświęconym 22 maja 2010 r. we Włocławku. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii WNMP w Lipnie. Od 1 lipca 2012 roku jest kierownikiem ds. zarządzania i administracji w wydawnictwie Duszpasterstwa Rolników we Włocławku.

 Ufamy, że młodość, zapał i energia ks. Łukasza posłużą ożywieniu działalności Akcji Katolickiej, dzięki której będziemy mogli, w łączności z Pasterzem Diecezji, "czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi" (KK,n.33).

 Pozostajemy z wdzięcznością i szacunkiem dotychczasowemu Asystentowi Diecezjalnemu ks. Prałatowi Zbigniewowi Cabańskiemu za Jego wieloletnią posługę i obecność  wśród nas, za sprawowaną opiekę.

31-08-2014

W ostatnią niedzielę sierpnia, jak każdego roku od 32 lat, na pielgrzymi szlak od św. Wojciecha do Królowej Bolesnej, Matki Bożej Licheńskiej – wyruszyli ludzie pracy regionu konińskiego.

 Organizatorami pieszej Pielgrzymki Ludzi Pracy z regionu konińskiego jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Konfraternia im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha oraz NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin. Pragniemy, aby pielgrzymka miała wymiar diecezjalny. W organizację pielgrzymki angażuje się Prezes DIAK, Chcemy, aby członkowie struktur diecezjalnych włączyli się choćby w wieńczącą pielgrzymkę Mszę św.

 W tym roku pielgrzymi nieśli do stóp Maryi radosne dziękczynienie za dar kanonizacji św. Jana Pawła II, i wołanie w obronie praw sumienia – powracające i ciągle aktualne wezwania Ojca Świętego,  wypowiedziane przed blisko  20 laty w Skoczowie: „Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia”!

 Drogowskazem dla pielgrzymów był krzyż, który, jak mówił św. Jan Paweł II: „Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak powikłanych, Bóg postawił (…), który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens”.

 Mszę św. koncelebrowaną, przed Cudownym Obrazem w licheńskiej bazylice, w bliskości Relikwii  Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – kapelana i patrona Solidarności, rozpoczęło uroczyste wejście pocztów sztandarowych konińskich zakładów pracy oraz „Pieśń Konfederatów Barskich”, w wykonaniu konińskiego, między parafialnego chóru mieszanego „Soli Deo”, pod dyrekcją Katarzyny Jaworskiej, którego śpiew był oprawą liturgii. W koncelebrze, pod przewodnictwem Ks. prałata Wojciecha Kochańskiego, wikariusza biskupiego, uczestniczyli: ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, wymienieni wcześniej z pełnionych funkcji ks. prałat Henryk Włoczewski, ks. prałat Józef Wysocki i ks. Rafał Kędzierski. Pielgrzymów, u stóp Matki Bożej, serdecznie powitał ks. kustosz Wiktor Gumienny. Słowo do pielgrzymów skierował Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, ks. bp Wiesław Mering, które odczytał ks. prałat Józef Wysocki.

 

 

Jak larum wybrzmiały słowa Pasterza: „Dziś za św. Janem Pawłem II powtarzam: Bracia i Siostry! Czas próby polskich sumień trwa! Musimy być mocni w wierze!”. Pielgrzymi ze wzruszeniem przyjęli dobre słowo i błogosławieństwo ks. Wiesława Meringa Biskupa Włocławskiego : „Wasza obecność, Kochani, na modlitewnym szlaku budzi nadzieję. Zawierzając z ufnością sprawy Ojczyzny i codzienne troski każdego z nas najlepszej Opiekunce, Matce Bożej, licheńskiej Bolesnej Królowej Polsk, z serca Wam wszystkim błogosławię”.

 Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. Rafał Kędzierski, wikariusz parafii św. Wojciecha w Koninie. Głoszone słowo, żarliwe, odważne, pełne patriotyzmu i Prawdy – głęboko zapadło w umysłach i sercach wiernych. Oto urywek: "Jako dzisiejszy krzyż ludzi pracy, kapłan wskazał antypracownicze i antyspołeczne prawo wprowadzane przez  rządzących, brak dialogu, niechęć rządu do kompromisów, ciągłe przerzucanie skutków kryzysu na polskie rodziny. Cytował słowa protestujących pracowników: „(…). Sprywatyzowano Polskę i konsekwentnie rząd stał się prywatną własnością koalicji, która zgubiła miliardy złotych i odwróciła się plecami do ludzi pracy. Robotnik stał się maszynką do głosowania podczas wyborów.” Przypomniał słowa ks. Jerzego, który na początku lat 80, zainicjował Pielgrzymkę Ludzi Pracy: „Człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy”. Następnie zadał pytanie o to, jaki sens ma praca latami na umowach śmieciowych, na etatach za które nie można utrzymać rodziny, zarobić na godną emeryturę, na leczenie, na wypoczynek i osobisty rozwój. Upomniał się o młodych ludzi, bezrobotnych, którzy już stracili nadzieję na lepsze w Polsce i wyjechali za chlebem. „Czy dwa miliony Polaków, którzy są za granicą, usłyszy trąbkę wzywającą do Ojczyzny, gdzie wywóz śmieci stanowi problem? – pytał ks. Rafał. „Polska nie jest suknem, które można rozcinać na cząstki zawłaszczeń, grupowych przywilejów, posad przydzielanych wedle klucza partyjnych lojalności. Jest darem Boga, wspólnotą nadziei, wartością, którą tworzy praca i miłość wielu pokoleń. Bo Polska zbyt wiele nas kosztowała, by ją spłaszczyć w małostkowych sporach, oplątywać siecią intryg, zezwalać, aby ją toczył rak korupcji i cynizmu. Winna być  przestrzenią wspólnoty, wspartą o ład sumień, świętości, piękna, tradycji, kultury… Domem sprawiedliwości, wartości i nadziei”

Na zakończenie Mszy św. wybrzmiała pieśń „Boże coś Polskę”. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie udali się kapłani i uczestnicy pielgrzymki, poczty sztandarowe i chór. Warto przytoczyć słowa Pani Prezes na zakończenie uroczystości:  „Tyle pięknych i ważnych słów dzisiaj usłyszeliśmy, za które pragnę podziękować naszym czcigodnym kapłanom. W sposób szczególny, Pasterzowi nasze diecezji, ks. bp Wiesławowi Meringowi, którego miłości i solidarności doświadczyliśmy w Jego  słowie i błogosławieństwie skierowanym do nas. Nasze serca są pełne wdzięczności za dar Gospodarzy, Księży Marianów, strażników Królowej Bolesnej, Matki Bożej Licheńskiej, którzy od 32 lat, każdego roku przyjmują nas tak gościnnie, i z radością oddają pod  macierzyńską opiekę Maryi. Naszą wdzięczność kieruję na ręce kustosza Sanktuarium, ks. Wiktora Gumiennego, dziękując za jego osobistą pomoc i zaangażowanie, za wspólną modlitwę. Dziękuję duszpasterzom konińskich parafii, ks. prałatowi Wojciechowi Kochańskiemu, wikariuszowi biskupiemu - za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii, ks. Rafałowi Kędzierskiemu - za głoszone słowo, płomienne, pełne odwagi i ważnych wskazań, a także za opiekę i pieśń na pielgrzymim szlaku. Księżom Prałatom, naszym przyjaciołom, Józefowi Wysockiemu, Henrykowi Włoczewskiemu  za ich oddanie, posługę pełną miłości i patriotyczną postawę. Dziękuję niezawodnym od lat pocztom sztandarowym, chórowi, koleżankom i kolegom z Solidarności Kopalni Konin i z Akcji Katolickiej  – i Wam wszystkim Kochani, którzy od 32 lat kultywujecie w swoich rodzinach i środowiskach tradycję pieszej Pielgrzymki Ludzi Pracy do MB Licheńskiej. Dziękuję, że jesteście."

 

Pielgrzymka Ludzi pracy do Lichenia

 

5-09-2014

 

Biskup Włocławski, Ks. Wiesław Alojzy Mering przyjął na spotkaniu w siedzibie Kurii Diecezjalnej reprezentację Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wraz z jej Asystentem ks. Łukaszem Grabiaszem. Zarząd reprezentowali : prezes  Mariola Rakiewicz, wiceprezes Anna Śledzińska – Będkowska, skarbnik Grzegorz Ziółkowski oraz Tadeusz Mroczkowski.

 Spotkanie poświęcone było omówieniu najistotniejszych przesłanek działalności Stowarzyszenia w nowym Roku Duszpasterskim. Zarząd przedstawił Bp. Ordynariuszowi do akceptacji i zatwierdzenia projekt znowelizowanego Statutu, którego zmiany dają możliwość szerszych działań w obszarze publicznym oraz dostosowują dotychczasowe przepisy do przepisów krajowych. Ks. Biskup życzył Zarządowi, by jego praca oraz działalność całej Akcji Katolickiej przynosiła wiele dobrych owoców w budowaniu Królestwa Chrystusowego.

 

Ks. Wiesław Mering Biskup Włocławski, Asystent DIAK - ks. Łukasz Grabiasz oraz członkowie zarządu DIAK (od prawej): prezes  Mariola Rakiewicz, wiceprezes Anna Śledzińska – Będkowska, skarbnik Grzegorz Ziółkowski oraz Tadeusz Mroczkowski.

 

18-10-2014

 W Licheniu odbyło się spotkanie diecezjalnych struktur Akcji Katolickiej, w głównej mierze poświęcone dokonaniu niezbędnych zmian w statucie. W zebraniu uczestniczyli prezesi i przedstawiciele Oddziałów Parafialnych z Konina, Chodcza, Dobrej, Osięcin  oraz z Sadlna. Zaproponowane zmiany  dostosowują dotychczasowe przepisy  do przepisów krajowych zawartych w Statucie Akcji Katolickiej.

 Stosowną uchwałę w tym przedmiocie podjęła Diecezjalna Rada. Prezes Zarządu Diecezjalnego, Mariola Rakiewicz, omówiła istotne sprawy statutowe, programowe  i  organizacyjne, które zostaną zrealizowane już w oparciu o przepisy znowelizowanego statutu, po zatwierdzeniu zmian przez Biskupa Ordynariusza. Dyskusja dotyczyła w szczególności:  kondycji organizacji, planów jej rozwoju i finansowania. Nakreślono kryteria  przeprowadzenia wyborów władz Akcji Katolickiej na szczeblach diecezjalnym i parafialnym. Przyjęto ramowy plan działalności  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Roku Duszpasterskim 2014/2015.

 

Członkowie Rady DIAK w Licheniu

 5-11-2014

 Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. zorganizowali Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem: „Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. Celem konkursu  było : przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej błogosławionego. 

W etapie diecezjalnym konkursu  w  Diecezji Włocławskiej wpłynęło 15 prac w trzech grupach wiekowych: dwie ze szkół podstawowych, sześć  z gimnazjów  oraz siedem ze szkół  ponadgimnazjalnych. Do etapu krajowego komisja konkursowa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zakwalifikowała  łącznie 8 prac autorstwa:  Eweliny Kozłowskiej i Kornelii Walczak ze Szkoły Podstawowej  nr 11 we Włocławku; Julii  Szczapińskiej z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki  we Włocławku oraz Aleksandry Lewandowskiej i Olgi Semeniuk  z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku; ze szkół ponadgimnazjalnych: Pauliny Sadowskiej z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza  we Włocławku, Jakuba Telmana  z  III  Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Koninie  oraz Katarzyny  Chrońskiej z  II Liceum  Ogólnokształcącego  im. Stefana  Żeromskiego w Sieradzu.

Wszystkim młodym twórcom przekazane zostały dyplomy uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie. Natomiast autorom wyróżnionych prac, które Komisja Konkursowa Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej zakwalifikowała do III etapu krajowego, przekazała nagrody książkowe.

16-11-2014

Dzięki życzliwości, otwartości i gościnności ks. Prałata Henryka Ambroziaka, proboszcza Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie,  Mariola Rakiewicz i Grzegorz  Ziółkowski , członkowie zarządu diecezjalnego mogli przeżyć  niedzielny dzień z lipnowską wspólnotą parafialną, uczestnicząc w Najświętszej Eucharystii.

Na Mszach św. przekazywali licznie zgromadzonym wiernym  historię powstania, misję i działalność Akcji Katolickiej w Polsce,  w szczególności zaś w naszej diecezji.

Lipno to miasto z tradycjami burzliwie przebiegających sejmików ziemskich, miasto, które wydało wielu utalentowanych i znamienitych obywateli, gdzie w latach przedwojennych prężnie działała Akcja Katolicka. Posiadała również swój dom w pobliżu kościoła, z przeznaczeniem na siedzibę i cele użyteczności publicznej.

Członkowie zarządu gorąco zachęcali zebranych do reaktywowania Akcji Katolickiej w społeczności lipnowskiej, w wymiarze współczesnej aktywności, powołując się na słowa Ojca Świętego, św. Jana Pawła II, który w przesłaniu do Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, 10 sierpnia 2004, tak pisał: „Patrzenie w przyszłość z odwagą to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia. (…) Akcja Katolicka zawsze była i również dzisiaj powinna być kuźnią formacji wiernych, którzy oświeceni nauką społeczną Kościoła, angażują się  przede wszystkim w obronę świętego daru życia, w ochronę godności osoby ludzkiej, w urzeczywistnianie wolności wychowania, w uświadamianie prawdziwego sensu małżeństwa i rodziny, w działalność charytatywną na rzecz najbardziej potrzebujących, w sprawę pokoju i sprawiedliwości oraz dbają o stosowanie zasad pomocniczości i solidarności w rozlicznych, powiązanych ze sobą sytuacjach społecznych.”

 Członkowie zarządu wskazywali, jakże aktualna jest potrzeba realizacji tego dzieła. Czteroletni program duszpasterski „Od wiary i chrztu do świadectwa” jasno wyznacza drogę naszej odnowy przez pogłębianie osobistej więzi z Chrystusem. Uświadamia znaczenie przyjęcie łaski sakramentu przez kształtowanie postaw duchowych i moralnych oraz poprzez pełniejsze podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary swego życia rodzinnego, społecznego, zawodowego, publicznego i wspólnotowego. Te wyznaczone nam zadania mają  właściwie przygotować nas do 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz do pełniejszego przeżywania dzieła Światowych Dni Młodzieży.

 Mając świadomość odpowiedzialności za zobowiązanie jakiego się podjęliśmy, angażując w Akcję Katolicką, zapewnialiśmy, że jeszcze bardziej pragniemy rozwijać to dzieło w łączności   z naszym Pasterzem bp. Wiesławem Meringiem, który jest naszym mentorem, przyjacielem, inspiratorem pełniejszej aktywności – podkreślając , że Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej. Zapewnialiśmy o aktywności  i dobrej współpracy z Asystentem AK w diecezji ks. Łukaszem Grabiaszem, który w parafii lipnowskiej przez dwa lata pełnił posługę kapłańską.

Przedstawiliśmy działalność oddziałów parafialnych, wskazując szczególnie na: pracę formacyjną w oparciu m.in. o materiały przygotowywane przez Krajowy Instytut AK, pomoc potrzebującym, organizację pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej Licheńskiej, uroczystości patriotycznych, wydarzeń kulturalnych, konkursów, każdego 13. dnia miesiąca Mszy św. w intencji Ojczyzny, żywe zaangażowanie w życie parafii i lokalnych środowisk. Mówiliśmy o podejmowanych przez Zarząd Diecezjalny stanowiskach, w których wypowiadaliśmy  się  w sprawach ważnych dla Kościoła, Ojczyzny i polskich rodzin - czerpiąc z postawy naszego Biskupa.  Mówiliśmy o  kategorycznym  przeciwstawianiu się atakom na Kościół, szerzeniu wrogiej dzieciom i rodzinom ideologii gender. O zorganizowanym marszu w obronie TV Trwam, inicjatywie obywatelskiej w proteście przeciwko zamachom na obecność krzyża w przestrzeni publicznej i próbom burzenia ładu moralnego w Ojczyźnie.

W końcu o naszych planach na najbliższy rok: sympozjum z udziałem Pana Profesora Bogdana Chazana, podczas którego chcemy dobitnie nazwać i potępić niedopuszczalne praktyki ostracyzmu stosowane wobec „ludzi sumienia”; Diecezjalnym Dniu Rodziny Wielopokoleniowej, który zamierzamy powtarzać cyklicznie w każdym następnym roku w innej parafii.

Inspirując zgromadzonych w świątyni mieszkańców Lipna do aktywności i zaangażowania w Akcje Katolicką, odwołując się do ewangelicznej przypowieści z niedzielnej Ewangelii, pani prezes poprosiła o wspólną refleksję nad własnym życiem, o zadanie sobie pytania: Co to jest talent? Czym mnie obdarzył Pan Bóg? I, chyba najważniejsze pytanie, co ja z tym darem robię?

Kościół  pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie 

 

Prezes DIAK Mariola Rakiewicz w czasie prelekcji.

 

 

Na zdjęciu obok ks. Prałat Henryk Ambroziak, proboszcz Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie oraz  Mariola Rakiewicz i Grzegorz Ziółkowski członkowie zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

 

12-11-2014

W Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej rozpoczęte zostały wybory do władz na kadencję   2015 -2019 roku.

W Oddziale Parafialnym w parafii św. Wojciecha w Koninie  wybory zostały przeprowadzone 12 listopada.

 Kandydatkami na prezesa Parafialnego Oddziału zostały  Mariola Rakiewicz oraz Irena Krzyżaniak. Do zarządu POAK wybrano: Katarzynę Jaworską, Stanisławę Urbaniak, Halinę Bryja, Grzegorza Ziółkowskiego oraz Franciszka Kowalskiego.  Do Komisji Rewizyjnej wybrano Zdzisława Boksę, Jadwigę Kos.

23-11-2014

Biskup Włocławski  Ks. Wiesław Alojzy Mering, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zatwierdził znowelizowany Uchwałą nr 1/2014 Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej z 18-10-2014  Statut Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. Uchwała wprowadza  56 poprawek.

 84 rocznica istnienia Akcji Katolickiej w Polsce, a 83 w Diecezji Włocławskiej.  Akcja Katolicka to największa organizacja katolicka w Polsce. Liczy   ponad    20 tys. członków działających w 1866 oddziałach parafialnych.

W Diecezji Włocławskiej Akcja Katolicka liczy 64 członków w 7 oddziałach parafialnych.

11-01-2015

W

Niedzielę Chrztu Pańskiego, w Wyższym Seminarium Duchownym  we Włocławku razem z innymi przedstawicielami  duszpasterstw, Akcja Katolicka  Diecezji Włocławskiej  spotkała się z biskupem włocławskim Wiesławem Meringiem.

Spotkanie rozpoczęło się w kościele seminaryjnym pw. św. Witalisa Mszą św. koncelebrowaną przez 25 duszpasterzy pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Wszystkich zebranych powitał  dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego ks. prał. Radosław Nowacki.  Homilię wygłosił ks. Ireneusz Świątek, diecezjalny duszpasterz akademicki.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie z Pasterzem Diecezji w seminaryjnym refektarzu. Ks. Ireneusz Świątek, w imieniu wszystkich przybyłych przedstawicieli duszpasterstw działających na terenie diecezji włocławskiej, złożył życzenia  księdzu biskupowi.

Ks. bp Wiesław Mering w krótkich słowach skierowanych do zebranych podkreślił swoją radość z obecności wszystkich zebranych. Na koniec swojego wystąpienia  ks. bp Wiesław Mering  życzył wszystkim wzrastania w świadomości religijnej przekładającej się na codzienne świadectwo życia chrześcijańskiego, które może pociągnąć innych do Pana Boga.

 Po wystąpieniu ks. biskupa przedstawiciele Akcji Katolickiej w osobach prezes Marioli Rakiewicz i członków zarządu:  Anny Śledzińskiej- Będkowskiej, Grzegorza Ziółkowskiego i Zdzisława Boksy wraz  z naszym  Asystentem ks. Łukaszem Grabiaszaszem oraz z innymi przedstawicielami duszpasterstw składali życzenia. Prezes Mariola Rakiewicz przekazała ks. biskupowi  kolejny nr Biuletynu AK oraz poprosiła o wpis do kroniki AK.

 

 

 Spotkanie  diecezjalnych wspólnot z ks. Biskupem Wiesławem Meringiem

 

24-04-2015

 I Konferencja „Problem realizacji gwarancji wolności sumienia wobec  współczesnych  praktyk ostracyzmu” z cyklu "Dyskusje o państwie, prawie i moralności."

 

Wykłady na temat: „ Problem realizacji gwarancji sumienia wobec współczesnych praktyk ostracyzmu” głosili zaproszeni goście, rozważając go w aspekcie etycznym i prawnym. Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń, etyk, kierownik Sekcji Etyki Instytutu Filozofii UKSW, który wyłożył czym jest sumienie i jak jest jego rola. Profesor Bogdan Chazan, lekarz ginekolog-położnik, do niedawna dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, który z powołaniem się na klauzulę sumienia odmówił zabicia bezbronnego, nienarodzonego, chorego dziecka oraz nie wskazał matce miejsca, gdzie mogłaby tego dokonać. Wypełniając ten moralny obowiązek, korzystając    z przysługującego mu podstawowego prawa, spotkał się z represjami, szykanami i całą kampanią nienawiści, ciągle prowokowaną w mediach „głównego nurtu”. Człowiek sumienia, pięknie i zasłużenie nazywany przez rodaków lekarzem niezłomnym. Pan Marek Jurek, poseł do PE, b. marszałek Sejmu RP, moralnie prawy polityk, który swoją służbę oparł na nauce społecznej Kościoła katolickiego, promując ludzką godność, broniąc prawa  istoty ludzkiej do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Konferencja zgromadziła ponad 300 osób. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, posłowie na Sejm RP Łukasz Zbonikowski i Zbigniew Dolata, przewodniczący RM Włocławka Jarosław Chmielewski, wiceprzewodniczący RM Konina Zenon Chojnacki oraz starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, a także lekarze, nauczyciele, kapłani i osoby konsekrowane, dziennikarze, członkowie organizacji pro-life, ruchów i stowarzyszeń katolickich, przedstawiciele szkół i szpitali, młodzież szkolna i klerycy.

Pierwszy z gości, ks. prof. Ryszard Moń, definiując sumienie wskazał, że jest to „osąd rozumu praktycznego, odnoszący się do naszego postępowania, czyli zastosowanie wiedzy do konkretnej sytuacji”, i który dotyczy każdego człowieka i każdej profesji. Przypomniał, że sumienie zajmuje centralne miejsce w nauczaniu moralnym Jana Pawła II, który podejmując ten temat w encyklice Veritatis splendor wskazywał, że w sensie biblijnym sumienie jest świadkiem prawdy, ale podkreślał najpierw czynnik rozumowy. Sumienie świadczy o prawdzie poprzez sąd o zgodności lub niezgodności konkretnego czynu z obiektywnym prawem moralnym.

Odnosząc się do kwestii sumienia w praktyce lekarza, prof. Chazan podkreślił, że lekarz powinien być człowiekiem sumienia , z troską pochylać się nad dobrem pacjenta, a w swoim zawodzie zawsze kierować prawem Bożym.

 

Odwołując się do nauczania Jana Pawła II zawartego w encyklice Ewangelium Vitae podkreślił, że życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, a na lekarzu spoczywa obowiązek stania zawsze na straży życia i bycia obrońcą najsłabszych. „Lekarz powinien bronić dziecka nawet wbrew woli matki, a w przypadku zabiegu eutanazji,  rodziców wbrew interesom ich  dzieci” – powiedział. „Nie można inaczej myśleć i czuć jako człowiek, jako lekarz czy jako dyrektor szpitala. Zawsze bowiem pozostaje się tą samą osobą, i w każdej sytuacji należy kierować się sumieniem   i prawem, mającym swe źródło w Bogu” – mówił prof. Chazan.

 Trzeci z zaproszonych gości, b. marszałek Sejmu RP Marek Jurek, wskazywał na nadrzędny charakter uregulowań Konstytucji nad przepisami ustaw. Jako sygnatariusz listu poparcia Posłów do PE dla prof. Chazana, wyraził on najwyższe uznanie dla postawy Profesora, wskazując ją jako przykład dla wszystkich lekarzy, od których zależy ratowanie i ochrona życia ludzkiego. „Żaden lekarz nie może być bezpośrednio i pośrednio zmuszany do udziału w zamachach na dzieci oczekujące na urodzenie” – napisali w liście europosłowie. Wyraził pełną solidarność z jego postawą i określając decyzje o pozbawieniu go pracy za represje administracyjne.

 Nakazem sumienia jest niepodejmowanie współudziału w haniebnych praktykach, które są dopuszczane przez prawodawstwo cywilne, ale sprzeczne z prawem Bożym – przekonywał. Takiego działania nie można usprawiedliwiać, powołując się na poszanowanie wolności innych ludzi, czy też na fakt, że prawo je przewiduje. Państwo istnieje po to, aby służyć człowiekowi i chronić jego godność. Kierujący państwem nie mogą utrzymywać, że służą dobru wspólnemu, gdy podstawowe prawo człowieka do życia nie jest chronione.

 

 

Ład Boży Nr 19/1661/ 17 maja 2015

 

 

30-08-2015

Nieśmy Ewangelię Nadziei”. 

Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej oraz współorganizatorzy: Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia im. ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 30 sierpnia 2015 r. organizowała 33. Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej  w Licheniu.

Trwając w przygotowaniu do  1050. rocznicy Chrztu Polski, w tym roku na pielgrzymim szlaku do naszej Matki, nieśliśmy świadectwo chrześcijańskiego życia oraz zachętę dla wszystkich „do powrotu do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei” (EE 18-22).

Szczególną modlitwą w czasie Mszy Św. obejmowaliśmy rodziny, aby każdego dnia w małych rzeczach: prawda, wiara w Boga i miłość stały się dla nich sprawą najważniejszą oraz za naszą Ojczyznę, aby nigdy nie zabrakło w niej miejsca dla Boga.

 

 

 

 

 

21-11-2015

Diecezjalne obchody  Święta Akcji Katolickiej oraz V Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej.

 

 

 

 

W sobotę, 21 listopada 2015 r., w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – święta patronalnego  Akcji Katolickiej, w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku spotkali się delegaci stowarzyszenia na V Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Reprezentowane były parafie: św. Wojciecha w Koninie, Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kuj., Narodzenia NMP w Dobrej, św. Dominika w Chodczu, Opieki MB w Osięcinach, św. Stanisława BM w Brześciu Kuj., Wniebowzięcia NMP w Lipnie i Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

W spotkaniu uczestniczył Asystent Diecezjalny ks. dyr. Łukasz Grabiasz oraz Asystenci oddziałów parafialnych: ks. prał. Józef Wysocki, ks. prał. Leonard Fic oraz ks. prał. Henryk Ambroziak.  Prezes ustępującego zarządu diecezjalnego, Mariola Rakiewicz, podsumowała pięcioletnią działalność.

Po sprawozdaniu skarbnika, Rada Diecezjalna udzieliła absolutorium ustępującemu zarządowi. Dokonano wyboru nowych władz. Prezesem zarządu na kolejną kadencję została Mariola Rakiewicz. Zarząd reprezentują: Krzysztof Bernyś, Serafina Janowska, Katarzyna Jaworska, Jan Pawłowski, Daniela Śledź, Grzegorz Ziółkowski, komisję rewizyjną: Zdzisław Boksa, Franciszek Kowalski, Janina Kosowska, delegatem do Rady Krajowej wybrano Katarzynę Jaworską, poszerzono także skład Rady Diecezjalnej. Wyznaczono cele i zadania na nową kadencję 2015-2020.

Władze DIAK na kadencję 2015 - 2019

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej:

Prezes Zarządu : Mariola Rakiewicz;

wiceprezes:  wakat;

sekretarz: Daniela Śledź ; skarbnik: Grzegorz Ziółkowski

członek zarządu: Krzysztof Bernyś, Serafina Janowska, Katarzyna Jaworska, Jan Pawłowski

 Rada Diecezjalnego Instytutu:

przewodniczący:    Anna Śledzińska - Będkowska

Alojzy Ciesielski, Tadeusz Mroczkowski, Kazimierz Rojewski, Renata Rzadkowolska, Andrzej Sobieraj

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący: Zdzisław Boksa; z-ca przewodniczacego Franciszek Kowalski,  sekretarz:  Janina Kosowska

Delegat do Rady Krajowej Instytutu Akcji Katolickiej:

Katarzyna Jaworska

 

 

 

 

 

Zebrani przyjęli  Stanowisko  wzywające Komitet Obrony Praw Dziecka ONZ do rewizji swojego stanowiska, w którym zalecają Polsce ich likwidację, wskazując na prawo do tożsamości.

Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta Eucharystia dziękczynna w kościele seminaryjnym św. Witalisa, której przewodniczył i głosił słowo Boże Pasterz diecezji , J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

 

 

 

Lata 2016 - 2018 w DIAK