Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

Kronika

Lata 2016 - 2018 w DIAK

20-01-2016

10 - 01- 2016

Spotkanie opłatkowe

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się spotkanie duszpasterzy i przedstawicieli duszpasterstw specjalistycznych diecezji włocławskiej z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Wiesławem Alojzym Meringiem.

Spotkanie zainaugurowane zostało Mszą św. w kościele seminaryjnym p.w. św. Witalisa,  koncelebrowaną przez przybyłych duszpasterzy pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Homilię wygłosił ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii i diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży. Myślą przewodnią homilii była tematyka Bożego Miłosierdzia w kontekście nadzwyczajnego jubileuszu Miłosierdzia oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. „Za 200 dni ŚDM Kraków 2016, gdy we wspólnocie Kościoła pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka będziemy wchodzić w głębię miłosierdzia Bożego, będziemy szukać i przyjmować znaki czułości Boga względem każdego z nas” – przypomniał ks. prałat Artur Niemira. ”.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania przeszli do seminaryjnego refektarza, gdzie odbyło się spotkanie z Pasterzem Diecezji. W imieniu wszystkich przybyłych przedstawicieli duszpasterstw działających na terenie diecezji włocławskiej J.E. Księdzu Biskupowi życzenia złożył ks. Przemysław Pilarski – duszpasterz młodzieży. Towarzyszyła mu reprezentacja młodzieży z Diecezjalnego Centrum ŚDM. Oprawę muzyczną spotkania zapewniła schola klerycka pod dyrekcją ks. prałata Józefa Nowaka. Zwracając się do zebranych ks. bp Wiesław Mering podkreślił swoją radość ze spotkania, które w tym gronie uświadamia odpowiedzialność ludzi świeckich za Kościół Diecezjalny.

Utożsamiać się z Kościołem i dla niego pracować to według Pasterza Diecezji dwa wielkie zadania stojące przed świadomymi swej misji w świecie katolikami.

Ksiądz Biskup zwrócił też uwagę na to, że wchodzimy w nowy rok z pewnym niepokojem, z uwagi na obecną sytuację w Polsce. Prosił zebranych o odpowiedzialność za Polskę i troskę za jej losy. W związku z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski, Rokiem Miłosierdzia i ŚDM Kraków 2016 – trzema wydarzeniami charakteryzującymi obecny rok – bp Mering zachęcał do życia łaską chrztu i do odkrywania Bożego Miłosierdzia w życiu osobistym i społecznym.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pasterz Diecezji podziękował wszystkim przedstawicielom duszpasterstw działających w diecezji  włocławskiej. Po słowach Księdza Biskupa, na zaproszenie ks. Michała Krygiera – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii, wszyscy zebrani mogli złożyć sobie okolicznościowe życzenia.

 

 

 

03-03-2016

 Akcja  Katolicka Diecezji Włocławskiej na uroczystości 25. rocznicy powstania Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej.

 

Prezes DIAK  Włocławek Mariola Rakiewicz oraz kol. Irena Krzyżaniak z POAK św. Wojciecha w Koninie

Prezes AK w Polsce i Halina Szydełko  oraz prezes DIAK w Kaliszu  Zbigniew Trybuła

Mszy św. przewodził oraz głosił homilię Jego Ekscelencja Biskup Marek Solarczyk Asystent Krajowy Akcji Katolickiej w Polsce.

 

19-03-2016

Spotkanie władz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

 Dnia 19 marca b.r.  w Michelinie (Włocławek) odbyło się spotkanie władz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Spotkaniu przewodniczyła prezes AK  Mariola Rakiewicz oraz asystent AK diecezji włocławskiej ks. dyr. Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników Łukasz Grabiasz. Spotkanie rozpoczęto modlitwą  w kaplicy p.w. bł. Matki Teresy z

Kalkuty. 

Podczas obrad dokonano ukonstytuowania się władz zarządu, rady oraz komisji rewizyjnej. Podjęto uchwały przyjęcia regulaminu działania zarządu, rady oraz komisji rewizyjnej. Podjęto również uchwałę powstania  nowego Parafialnego Oddziału  Akcji Katolickiej  przy  parafii św. Zbawiciela we Włocławku. Wybrano kol. Mariusza Stachowiaka na lidera  //koordynatora/ odpowiedzialnego za  organizowanie spotkań  grupy wiernych, którzy są zainteresowani tą formą działalności świeckich w kościele we Włocławku. 

Na spotkaniu prezes przedstawiła plan działania Akcji Katolickiej na 2016 rok, w tym godne uczczenie 20.  rocznicy powstania Akcji Katolickiej w diecezji włocławskiej.

 Przedłożono również wnioski, propozycje i uwagi dotyczące działalności i funkcjonowania Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Na koniec wspólnota zgromadzenia oddała się pod opiekę św. Józefowi odmawiając litanię a  ks. Łukasz udzielił błogosławieństwa.

 

Ukonstytuowane władze: 

zarząd: prezes: Mariola Rakiewicz;  wiceprezes :wakat;

sekretarz: Danuta Śledz, ; skarbnik Grzegorz Ziółkowski;

członkowie zarządu: Krzysztof Bernyś, Serafina Janowska,

Katarzyna Jaworska, Jan Pawłowski;

rada : przewodniczący : Anna Śledzińska - Będkowska;

komisja rewizyjna: przewodniczący; Zdzisław Boksa.

 

 

 Spotkanie władz DIAK w Michelinie

 22-04-2016

II Konferencja „ Środki publicznego przekazu w służbie dobra wspólnego"” z cyklu "Dyskusje o państwie, prawie i moralności." zorganizowana ponownie przez Akcję Katolicką Diecezji Włocławskiej, pod honorowym patronatem Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa.

 Znamienitym gościem tego spotkania był Pan dr Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa  i Sprawiedliwości. W swoim interdyscyplinarnym wykładzie, uwzględniającym najnowszą historię Polski, nauki prawne i socjologię, zgłębiał główny temat konferencji „Środki społecznego przekazu w służbie dobra wspólnego”. Drugi z zaproszonych prelegentów, Pan Redaktor Przemysław Babiarz, dziennikarz TVP, komentator sportowy, pełniący zaszczytną rolę jednego z ambasadorów Światowych Dni Młodzieży przedstawił temat „Widowisko zamiast poszukiwanie prawdy”.

Spotkanie otworzyli  Ks. Łukasz Grabiasz, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej i  Prezes  Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej Pani Mariola Rakiewicz.

Witając serdecznie przybyłych gości, wyjątkowość atmosfery podkreślił Pasterz Diecezji. Przypomniał, że to właśnie w Bazylice Katedralnej we Włocławku został wyświęcony Prymas Tysiąclecia, Ks. Kardynał  Stefan Wyszyński.

 

 

 

 

Tutaj,  w  Seminarium włocławskim,  jednym z najstarszych w Polsce, uczył i wykładał, tu jego duch, jego nauka, jego myśli są starannie pielęgnowane - podkreślił ks. Biskup.

 

Wyraził radość z obecności tak licznie przybyłych Parlamentarzystów, a w szczególności Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jest Pan jednym z tych, którzy w myśli Kardynała Wyszyńskiego szukają odpowiedzi na pytania dotyczące Polski, jej tradycji , kultury i dziedzictwa wartości, dziś tak bardzo zagrożonych.

 

Pierwszy z prelegentów, Pan Redaktor Przemysław Babiarz, diagnozując od wewnątrz kondycję mediów, stwierdził, iż stały się one przedsiębiorstwem, gdzie dominują emocje zamiast prawdy. Przekaz, który powinien być wiarygodny i adekwatny do rzeczywistego obrazu świata, wprowadza chaos, szum i natłok emocji, które przysłaniają pamięć. Niestety, ilość przechodzi w bylejakość – stwierdził dziennikarz. Zamiast oceny wartości, media zdominowała oglądalność. Dlatego, podkreślał w wystąpieniu, jednym z podstawowych zadań mediów jest budowanie wspólnoty. Media są pewną płaszczyzną spotkania, można ich użyć w dobrym, ale można też ich użyć w złym celu.  Ten dobry cel, który powinien nam przyświecać, to jest budowanie świadomości dobra wspólnego. Wyłanianie tych rzeczy wspólnych dla najszerszych kręgów odbiorców. I mówienie prawdy. Tylko prawda jest ciekawa.

 

 

 

 

 

 

Pan dr Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości w swym wystąpieniu podkreślał, iż to właśnie prawda ma być głównym celem mediów publicznych, tzw. „Mediów Narodowych” - po ich całkowitym zreformowaniu. Telewizja i radio publiczne już nie będą spółkami, tylko będą państwowymi osobami prawnymi. Mechanizmy czysto ekonomiczne, rynkowe mają być zdecydowanie ograniczone.  Dobro wspólne stanie się dla mediów publicznych  podstawową przesłanką funkcjonowania. Dobro publiczne, a więc docieranie do prawdy i odwoływanie się do tych wartości, które konstruują naszą wspólnotę narodową. Wartości , które wyrastają z naszej historii, a ta przecież jest ściśle związana z Kościołem – podkreślił.  W przygotowywanej Ustawie politycy,  twórcy i dziennikarze muszą znaleźć takie mechanizmy, by Polacy chcieli oglądać  media narodowe, i żeby te media mówiły prawdę, jednocześnie przekazując te wartości, które spajają naszą wspólnotę narodową. Prezes PiS dokonał też analizy, tego co działo się w mediach od 1989r.

Po wystąpieniach był też czas na zadawanie pytań i dyskusję. Na zakończenie spotkania, Ks. Bp Wiesław Mering poprowadził wspólną modlitwę i udzielił uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia Pasterskiego błogosławieństwa.

 

28-08-2016

Mocni wiarą prosimy o siłę miłosierdzia”

Ponad trzystuosobowa grupa pątników z Konina, w trzydziestostopniowym upale i żarze lejącym się z nieba, dotarła w ostatnią niedzielę sierpnia do Matki Bożej Licheńskiej. Hasłem tegorocznej, 34. Pieszej Pielgrzymki Ludzi Pracy, było zdanie nawiązujące do trwającego w Kościele Roku Miłosierdzia - „Mocni wiarą prosimy o siłę miłosierdzia”.

Pątnicy na szlak wyruszyli z parafii p.w. św. Wojciecha w Koninie o godz. 11.30. Po pokonaniu ok. 15 km dotarli do Lichenia. W bramach Sanktuarium powitał ich ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii p.w. św. Doroty.  Witając wędrowców kapłan podziękował za trud włożony w pielgrzymowanie. Zaprosił wiernych do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. w licheńskiej bazylice.

Udając się do świątyni, pątnicy przeszli przez Bramę Miłosierdzia.

Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. Józef Wysocki z parafii p.w. św Wojciecha. W koncelebrze uczestniczyli także: ks. Wojciech Kochański z parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, ks. Maciej Dyoniziak z parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny oraz ks. Wiktor Gumienny, kustosz licheńskiego Sanktuarium.

 

W trakcie procesji na wejście do ołtarza zostały przyniesione relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana NSZZ „Solidarność”.

Homilię do zgromadzonych wiernych w licheńskiej bazylice  wygłosił ks. Paweł Śmigiel. W słowie nawiązał do czasów powstania NSZZ „Solidarność”. Mówił o tym, że przez wiele lat polski naród żył w zakłamanym świecie, a Polaków celowo uczono historii w sposób indoktrynowany. –„Solidarność miała u podstaw niezgodę na to, co działo się przez dziesięciolecia w naszym kraju” – mówił kapłan.

Zwrócił także uwagę na fakt, iż przez wiele lat żyliśmy w lęku. Zdaniem kapłana  utrzymywanie permanentnego strachu wśród ludzi ugruntowuje w nich lęk przed otaczającym światem.

Dziękował Bogu za zmiany, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku m.in. za sprawą NSZZ „Solidarność”  i że dziś możemy cieszyć się Rokiem Miłosierdzia, a zdaniem kapłana właśnie Miłosierdzie Boże jest źródłem życia.

W trakcie homilii przywołał także postaci „Inki” oraz „Zagończyka”, bohaterów antykomunistycznej konspiracji zamordowanych w 1946, których szczątki spoczęły dziś na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Po Mszy św. wierni zgromadzeni na wspólnej modlitwie przeszli pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie został odśpiewany hymn państwowy oraz pieśń „Ojczyzno ma”. Odmówiono także litanię do bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Złożono także kwiaty i zapalono znicze pod pomnikami kapelana „Solidarności”. Na zakończenie kol. Mariola Rakiewicz podziękowała wszystkim uczestnikom pielgrzymki, a ks. kustosz zaprosił na następną pielgrzymkę.  

 

 

10-09-2016

Spotkanie DIAK w Licheniu

W dniu ogólnopolskich uroczystości dziękczynnych  za dar kanonizacji św. o. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu  odbyło się również  spotkanie władz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Spotkaniu przewodniczyła prezes DIAK  Mariola Rakiewicz .Na zebraniu zarząd przyjął uchwały dotyczące przyjęcia członków do Akcji Katolickiej oraz uchwałę w sprawie  powołania nowego Parafialnego Oddziału  Akcji Katolickiej przy  parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Lipnie.

Prezes DIAK omówiła udział członków Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej w uroczystości  wigilii Chrystusa Króla we Włocławku w dniu  19 listopada 2016 r. Ponadto Prezes przekazała informacje z KIAK  oraz z DIAK Archidiecezji Poznańskiej dotyczące możliwości wyjazdu na Poznańskie Forum Duszpasterskie.

Skarbnik przekazał informacje za okres  1.01.2016 - 30.09.2016.

 

 

19-11-2016

 

20- lecie Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej

 

Doroczne Święto Akcji Katolickiej, przypadające w najbliższą  niedzielę 20 listopada, podczas której Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wpisuje się w dwie ważne dla naszego stowarzyszenia rocznice. W tym roku mija 85. rocznica ustanowienia Akcji Katolickiej w Diecezji Włocławskiej, a także 20 lat od momentu odrodzenia stowarzyszenia i powołania pierwszych odnowionych struktur. 

 

 

 

 

 

 

 27-08-2017

35.  Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej 

hasło „Idźmy i głośmy z Maryją

35. Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

    w dniu 27 sierpnia 2017 roku (w niedzielę)

Rok 2017 jest rokiem maryjnym, który niesie ważne wydarzenia dla Kościoła w Polsce: trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 50. rocznicę  Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

W tym szczególnym Roku, pragniemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga    i być świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Zanieśmy Maryi wkład naszego życia, by chrześcijaństwo  w naszej Ojczyźnie było żywe i pociągające. Nasze wszelkie działania zawierzmy orędownictwu Matki Bożej Bolesnej. 

Chcemy nieść ewangelię nadziei. „Idźmy i głośmy z Maryją”!

 

 

 

     Tegoroczne pielgrzymowanie ludzi pracy z Konina do Lichenia odbywało się pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”. Pielgrzymi do Lichenia dotarli w niedzielę po godz. 15. W bramach licheńskiego Sanktuarium zostali powitani przez ks. Henryka Kulika MIC, proboszcza parafii pw. św. Doroty w Licheniu, który dziękując za liczne przybycie zachęcał do gorliwej modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. 

O godz. 16.00 pielgrzymi modlili się podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny i Rodzin w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Wysocki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Koninie skąd wyruszyła pielgrzymka. Mszę św. koncelebrowali m. in.: ks. prał. Wojciech Kochański, ks. dr prał. Tomasz Michalski, a także ks. Łukasz Grabiasz, asystent Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. Homilię wygłosił zaproszony na uroczystości ks. dr Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, w której mówił, iż „wobec Jezusa nie można przejść obojętnie”.

W dalszej części homilii ks. Bartoszek odniósł się do objawień w lesie grąblińskim, w których Maryja prosiła o codzienne odmawianie różańca, gdyż w ten sposób ludzie są w stanie wyprosić Boże Miłosierdzie. Zdaniem homilety „różaniec jest narzędziem zbawienia i uczy nas duchowości maryjnej”. Wskazał także na trzy elementy, które odczytujemy w orędziach Matki Bożej: nawrócenie, modlitwę i pokutę. 

 Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki udali sie pod pomnik bł. Jerzego Popiełuszki, gdzie odśpiewano hymn państwowy i odmówiono litanię do błogosławionego. Pod obeliskiem złożone zostały również kwiaty. 

 21-10-2017

 25. rocznica  powstania Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników oraz zwieńczenie obchodów 20-lecia działalności Akcji Katolickiej

 21 października we Włocławku odbyły się uroczyste obchody Srebrnego Jubileuszu Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników. Mszę Świętą w bazylice katedralnej, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa poprzedził koncert Orkiestry Symfonicznej z Poznania.

 

W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyła wspólnota Akcji Katolickiej, której Asystentem jest ks. Łukasz Grabiasz, dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników. Ten radosny dzień był także zwieńczeniem obchodów 20-lecia działalności Akcji Katolickiej, reaktywowanej  w diecezji w 1996 roku.

 

W uroczystej gali, w auli Wyższego Seminarium Duchownego, uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z Wydawnictwem. Swoją obecność, jako organizator cyklicznych konferencji pod hasłem „Dyskusje o państwie, prawie i moralności”, zaakcentowała także Akcja Katolicka.

 

W zastępstwie i w imieniu zaproszonego gościa, któremu wcześniejsze zobowiązania uniemożliwiły przybycie do Włocławka, wystąpił Pan Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który skupił się na problematyce patriotyzmu gospodarczego w aspekcie promowania polskich produktów i usług.

 

 

 26-08-2018

36.  Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej 

pod hasłem  „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”

 

 

 

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej wpisuje się także w obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości przed stu laty. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w  licheńskim sanktuarium u stóp Matki Bożej  pielgrzymi modlili się podczas Eucharystii w intencji dziękczynienia za odzyskanie niepodległości Ojczyzny. Mszę celebrował ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha w Koninie.

 

Podczas procesji, na wejście, do ołtarza zostały uroczyście wniesione relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana NSZZ „Solidarność”. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Zbigniew Cabański, proboszcz parafii p.w. NMP Królowej Polski w Koninie. Przed zakończeniem Mszy św., w związku z przypadającą dziś uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, został odnowiony akt Jasnogórskich Ślubów Narodu.

 

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy pielgrzymki udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującego się na skwerze przed bazyliką, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Odmówiono litanię do błogosławionego ks. Jerzego oraz  modlitwę do św. Jana Pawła, patrona Akcji Katolickiej. Po odśpiewaniu pieśni" Ojczyzno ma"  złożono kwiaty i znicze. W imieniu organizatorów Mariola Rakiewicz podziękowała pielgrzymom, natomiast ks. Adam Stankiewicz MIC zaprosił na następną pielgrzymkę. Na zakończenie pielgrzymi oraz chóry odśpiewali  hymn Akcji Katolickiej.

 

 

23-11-2018

Spotkanie Zarządu DIAK z  Ks. Biskupem Wiesławem Meringiem

W przededniu Święta Chrystusa Króla, święta patronalnego Akcji Katolickiej  Zarząd Diak spotkał się z Ks. Biskupem Ordynariuszem. Prezes przekazała informację o działaniach  Akcji  w roku 2018 oraz planach pracy na przyszły rok. 

 

 

 

 

 Lata 2019 - 2021 w DIAK