Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

Idziemy do Maryi - XXX Pielgrzymka Ludzi Pracy do Lichenia

Akcja Katolicka w Polsce

Idziemy do Maryi - XXX Pielgrzymka Ludzi Pracy do Lichenia W dniu 26 sierpnia 2012 roku zapraszamy na pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Lichenia.Pielgrzymka wyruszy o godz. 11.30 z kościoła św. Wojciecha z Konina. Uroczysta Msza św. przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 16.00

Piesze pielgrzymki LUDZI PRACY REGIONU KONIŃSKIEGO  do Matki Bolesnej Królowej Polski.

 Z historii.

 

Pierwsze piesze pielgrzymki Ludzi Pracy Regionu Konińskiego, nazywane dawniej Pielgrzymką Robotników, do Matki Bolesnej Królowej Polski (Patronki NSZZ „Solidarność” Regionu Konińskiego) zaczęły wyruszać w 1983 roku z parafii św. Wojciecha w Koninie, początkowo w każdą niedzielę od stycznia do czerwca. Były to pielgrzymki w intencji przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Pielgrzymki w intencji przyjazdu Ojca  Świętego do Ojczyzny odbyły się również w 1997 roku i tak jak w 1983 roku odbywały się w każdą niedzielę od stycznia do czerwca.

W 1985 roku dla uczczenia rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich postanowiono, że na piesze pielgrzymki Ludzi Pracy Regionu Konińskiego do Lichenia będziemy wyruszać w ostatnią niedzielę sierpnia. W piątą rocznicę zawarcia Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia 1986 roku przed wyruszeniem na pielgrzymkę w tej intencji odprawiona została Msza św. w intencji solidarności nrodu w kościele św. Wojciecha.

Od 1985 roku pielgrzymujemy modląc się za naszą Ojczyznę. Na Mszach świętych modliliśmy się również w intencjach szczegółowych takich jak: o wolność dla narodu polskiego, uwolnienie więźniów politycznych, o wolne związki zawodowe, później wielokrotnie o beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki, w roku 2009 szczegółową intencją była modlitwa za kapłanów, natomiast w 2011 roku dziękczynna za beatyfikację papieża Jana Pawła II.

Mszę świętą przed cudownym obrazem rozpoczynało wejście pocztów sztandarowych oraz „Pieśń Konfederatów Barskich", a kończyła pieśń „Boże coś Polskę” z tekstem „Ojczyznę wolą racz nam wrócić Panie”. Pielgrzymów witał zawsze płomienną patriotyczną mową ks. kustosz Makulski. Na pierwszych pielgrzymkach Msze św. celebrował proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Stanisław  Waszczyński. Najczęściej też wygłaszał homilię. Już od kilku lat Msze św. celebrowane są przez zawsze życzliwych ludziom pracy, konińskich kapłanów, wikariusza biskupiego ks. prałata Wojciecha Kochańskiego, dziekana ks. prałata Henryka Włoczewskiego oraz ks. prałata Józefa Wysockiego. W 2011 dołączył jeszcze jeden koniński kapłan ks. prałat dr Tomasz Michalski. W dzisiejszych trudnych czasach homilie głoszone przez tych kapłanów wspierają w trudach ludzi pracy. W drodze pielgrzymkowej zawsze towarzyszyli nam kapłani z parafii św. Wojciecha, choć i siostry Benedyktynki czasem towarzyszyły nam w drodze do Najlepszej Matki.

Modlitwy wiernych zawsze były przygotowane przez pielgrzymów. Treść stacji drogi krzyżowej odmawianej w czasie pielgrzymowania  była przygotowana przez organizatorów.

Pielgrzymi szczególne prośby kierowali do kapelana Solidarności, a później błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,  po każdej Mszy św. szli pod Jego pomnik. Odnotować również należy, że w 2011 roku przed Mszą św. wniesiono po raz pierwszy relikwie bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

Organizatorami tych pielgrzymek byli w większości działacze Solidarności skupieni w Konfraterni  im. Ks. Jerzego Popiełuszki działającej przy parafii św. Wojciecha w Koninie. Od 1989 roku organizatorami pielgrzymki, oprócz Konfraterni , był Zarząd Regionu NSZZ Solidarność. Od 1996 roku w organizację pielgrzymki włączyła się również Akcja Katolicka, rozpoczynająca działalność przy parafii św. Wojciecha w Koninie. Od 2009 roku organizatorami pielgrzymki była Konfraternia i Akcja Katolicka działająca przy parafii św. Wojciecha. Natomiast w 2010 roku dołączyła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Kopalni „Konin”. W Mszach św. zwieńczających nasze pielgrzymowanie uczestniczyła wielokrotnie orkiestra górnicza.

Początkowo pielgrzymowało około 1000 osób, obecnie około 600. W każdej pielgrzymce biorą udział poczty sztandarowe zakładów pracy. Uczestnikami pielgrzymki byli nie tylko mieszkańcy Konina, ale i  Turku. W jednej z pielgrzymek Ludzi pracy brała udział  ś. p. Anna Walentynowicz.

Dziś pielgrzymujemy, dla bezpieczeństwa, drogą leśną. Natomiast w latach osiemdziesiątych pielgrzymowaliśmy manifestując naszą wiarę idąc drogą główną. Z każdej pielgrzymki SB przygotowywała dokumentację fotograficzną. Zapewne wykorzystywana była do corocznych przesłuchań i rewizji u działaczy Solidarności w ostatnich dniach sierpnia. 

A dziś, pójdź razem z nami na pielgrzymkowy szlak, do Maryi naszej Matki zawierzyć losy naszej umiłowanej Ojczyzny.

Grzegorz Ziółkowski