Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
swwojciechakonin.jpg

Zebranie DIAK - 29.09.2012 - Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej o Roku Wiary.

Akcja Katolicka w Polsce

Zebranie DIAK Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej  Rok Wiary.W sobotę 29 września odbyło się w Licheniu posiedzenie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej we Włocławku.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła pani prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Mariola Rakiewicz uczestniczył diecezjalny asystent Akcji Katolickiej ksiądz Zbigniew Cabański, księża asystenci parafialni oraz członkowie Instytutu z diecezji włocławskiej.

 Głównym tematem posiedzenia było omówienie listu Ojca Świętego „Porta fidei”, w którym papież zaprasza wiernych do pójścia droga wiary.

          Treść tego listu przybliżył zebranym asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

ksiądz Zbigniew Cabański. Przypomniał, że Rok Wiary rozpoczyna się 11 października br. a zakończy się w Święto Chrystusa Króla 2013 roku.         

          W tym czasie wierni powinni być bardziej zjednoczeni z Chrystusem i wyrażać swoją wiarę poprzez wewnętrzny stan duszy i serca. Rok ten powinien być przeżyciem duchowym człowieka, zachęta do głębokiego nawrócenia. Ogromną rolę w tej materii powinni pełnić kapłani jako przewodnicy wiary poprzez ewangelizowanie tych ludzi, którzy są w kościele, a nie tylko do nawracania innych. Wiarę należy celebrować w eucharystii, a przez to wyzbywać się zazdrości i nienawiści. 

          Szczególne znaczenie w życiu wiernych powinny mieć rekolekcje. Człowiek wiary musi być świadkiem Chrystusa poprzez jedność z Nim i Jego Kościołem.

          W Roku Wiary szczególna rola przypada członkom Akcji Katolickiej, którzy przeżywając wiarę dają świadectwo apostolstwa innym poprzez miłosierdzie, dobre uczynki, pomoc materialną ubogim, gdyż nie ma dobrej wiary bez miłości Boga i człowieka.

          Człowiek żyjący w społeczeństwie często jest samotny i nie słyszy głosu Boga, dlatego powinien powierzyć swoje słabości i troski Bogu, nawiązać z Nim relacje. 

          Zebrani członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej poparli uczestników marszu pod hasłem „Obudź się Polsko”, który w tym dniu odbywał się w Warszawie.

          Omawiając sprawy organizacyjne zwrócono uwagę na potrzebę kontaktów Powiatowych Oddziałów Akcji Katolickiej z sąsiednimi parafiami, gdzie takich stowarzyszeń nie ma.

          Zainteresowano się tworzeniem świetlic dla dzieci przez parafie i członków Akcji Katolickiej.

          Omawiano przynależność do Akcji Katolickiej tych osób, które wybyły z parafii, gdzie jest Powiatowy Oddział Akcji Katolickiej, a także o potrzebie modlitwy za kapłanów i w intencji powołań. 

          Uczestnicy spotkania uczestniczyli we Mszy świętej w Bazylice Licheńskiej, podczas której celebransami byli asystenci parafialni Akcji Katolickiej.

Jan Hołubowicz

Członek  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

  POAK Sieradz 

Oświadczenie z dnia 29 września 2012 roku