Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

Zebranie POAK - 2.10.2012

Zebranie POAK - 2.10.2012Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i zespołu „Caritas”  przy parafii św. Wojciecha w Koninie.

W dniu 10 października 2012 roku odbyło się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i "Caritas" przy parafii św. Wojciecha w Koninie.

Na wstępie spotkania, po wspólnej modlitwie, kol. Halina Bryja przedstawiła opracowanie Listu Apostolskiego Papieża Benedykta XVI ogłaszający Rok Wiary.

   Po krótkiej dyskusji kol. prezes Mariola Rakiewicz przekazała i omówiła materiały formacyjne na rok 2013. Nasze hasło na nowy rok duszpasterski to "Być solą ziemi". Kol. Mariola Rakiewicz przekazała również informację z ostatniego spotkania DIAK oraz  organizowaną  w Sejmie w grudniu m.in. przez KIAK konferencję "Chrześcijanin w życiu politycznym".

Ks. prałat Józef Wysocki poinformował o uroczystościach inaugurujących Rok Wiary. W naszej parafii uroczysta inauguracja Roku Wiary z udziałem członków Akcji Katolickiej odbędzie się 14..10.2012 roku o godz. 10.00. Pamiętać należy również o  XII Dniu  Papieskim, który obchodzony będzie 14 października ”, a hasłem tego dnia  „Jan Paweł II – Papież Rodziny. Dnia 19 października o godz. 18.00 będzie odprawiona Msza św.  związana z 28 rocznicą męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.