Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie!

Akcja Katolicka w Polsce

W uroczystość  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – w dniu naszego Święta Patronalnego – pragniemy podziękować Królowi za to, że możemy Mu służyć.

Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie!

Niech to nasze zawołanie realizuje się w prawdzie - w naszym życiu! Oddając cześć naszemu Królowi, poddając się władzy Chrystusa – pragniemy być Jego posłusznymi uczniami.

 

Z tej okazji,  wszystkim Kapłanom Asystentom, Koleżankom i Kolegom, członkom Akcji Katolickiej  w całej diecezji, pragnę życzyć siły wiary i  otwartości serc, byśmy wiernie trwali w Chrystusie i  odważnie przeciwstawiali się działaniom zmierzającym do wyeliminowania wpływu Chrystusa na życie narodów.

Króluj Chryste w naszych sercach, w naszej Wspólnocie, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie!

Tobie chwała i panowanie.

 

Mariola Rakiewicz