Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

Konin -25-11-2012

Akcja Katolicka w Polsce

Ostatnia niedziela roku liturgicznego to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

W tym roku obchodziliśmy tę uroczystość dnia 25 listopada. Jest to również patronalne Święto Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka wznowiła swoją działalność 17 lat temu tj. w 1995 roku  na prośbę papieża Jana Pawła II. Obecnie już Błogosławiony Jan Paweł II w 1993 roku wystosował list apostolski do biskupów polskich w sprawie powołania do życia AK w Polsce. Trzeba więc, aby na nowo Akcja Katolicka odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna" /Jan Paweł II "Ad limina" 12.01.1993/

 

               W naszej parafii św. Wojciecha w Koninie w dniu 25 listopada 2012 r. święto Akcji Katolickiej było uroczyście obchodzone na Mszy św. o ogodz.10.00. Liturgię słowa wraz z pięknym śpiewem przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. Złożono dary ofiarne oraz podczas modlitwy wiernych serdeczne podziękowania złożono parafialnemu asystentowi ks. prałatowi Józefowi Wysockiemu.

               Zamiast homilii odczytany został List Episkopatu na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Biskupi polscy przekonują, że myślenie, iż wystarczy obwołać Chrystusa królem Polski, a wszystko się zmieni się na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne czy wręcz szkodliwe dla zrozumienia zbawienia w świecie. Episkopat nie zgadza się z ideą intronizacji, a tzw. ruchy intronizacyjne zabiegają o ogłoszenie Chrystusa Królem Polski. Zasadniczym zadaniem Króla Wszechświata jest uwolnienie ludzkości od grzechu.

Królowanie Boga Wszechświata rozciąga się na wszystkich wiernych wierzących w Jezusa. Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać królem, Bóg Ojciec ogłosił go Królem Wszechświata. Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji.

Biskupi zachęcają wierzących, aby "umiłowali Jezusa do końca" i zawierzyli Mu swe rodziny, oddali mu swe życie, bo gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła.

Apelują także o "podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami".                                   

Króluj nam Chryste!                      

                                                                                                       Halina Bryja