Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

DIAK w Sejmie 1-12-2012

Akcja Katolicka w Polsce

DIAK w Sejmie 1-12-20121 grudnia, uczestniczyliśmy  w konferencji „Chrześcijanin w życiu politycznym” zorganizowanej  przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej oraz Zespół Parlamentarny Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich , która odbyła  się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Akcję Katolicką naszej diecezji reprezentowali:  Poseł na Sejm RP Piotr Polak , Mariola Rakiewicz, Katarzyna Jaworska i Grzegorz Jarosławski.

Gośćmi spotkania byli : Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore,  ks.bp Mariusz Leszczyński, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska,  ks. Dr Kazimierz Kurek, ks. Paweł Powierza, kapelan kaplicy sejmowej i duszpasterz parlamentarzystów, dr hab. Konrad Głębocki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy.

Z wielkim uznaniem uczestników, już na samym początku konferencji , spotkały się słowa    abp C.  Migliore, który wskazał, że chrześcijanin w polityce powinien być zdolny do wyrażania publicznie, odważnie i w sposób wolny swoich poglądów na różne sprawy i dziejące się wydarzenia. Ważnym głosem była również wypowiedź Pani prof. B. Fedyszak-Radziejowskiej, która mówiła nie tylko o katolikach bezpośrednio biorących udział we władzy, ale także o powinnościach politycznych katolików-wyborców, katolików-obywateli i katolików-związkowców, ich odpowiedzialności  i wpływie na polską rzeczywistość.

Owocem spotkania stało się przyjęte przez uczestników  Przesłanie , w którym  zgodnie stwierdzono, że katolicy stoją przed koniecznością zaangażowania się w działalność polityczną, czyniąc tak, by wartości moralne, o których naucza i których broni Kościół, były praktykowane i stały się podstawą porządku prawnego w naszym państwie. Wskazano również na pilną potrzebę kształtowania sumień Polaków, w kontekście rozwiązywania trudnych problemów  z jakimi boryka się nasza Ojczyzna, zarówno społecznych, gospodarczych  jak i politycznych.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do pełnej transmisji konferencji oraz tekstu Przesłania, zamieszczonych na naszej stronie.

Niestety, bogaty program głoszonych wykładów,  spowodował, że zabrakło czasu na żywą dyskusję uczestników, którzy zapewne mogliby się podzielić własnymi doświadczeniami  z udziału  w życiu politycznym.  Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych do dyskusji na naszej stonie diecezjalnej, na temat obecności katolików w życiu politycznym.

 

Katolik w życiu politycznym – uważam, że (głos w dyskusji)

               W naszym codziennym życiu nierzadko słychać głosy, iż Kościoł nie powinien mieszać się do polityki, tudzież, że wiara, religia jest sprawą prywatną.   Niestety to przekonanie dotyczy nie tylko ludzi nastawionych wrogo do Kościoła, lecz - nad czym boleję,  wyrażane  również jest przez wielu katolików.

               Zapraszając  Jezusa do siebie, zapraszamy Go do naszych serc, rodzin, do naszych miejsc pracy, do naszej aktywności publicznej, do sfery wypoczynku i realizowanych pasji. Nie można zamknąć go na klucz, w kącie mieszkania, pod własną nieobecność – jak chcieliby tego przeciwnicy Kościoła (nie tylko hierachii, ale nas wszystkich).

               Obowiązkiem katolików jest czynne uczestnictwo w polityce, rozumianej nie  jako sięganie po władzę dla realizacji partyjnych czy partykularnych interesów, ale jako realizację dobra wspólnego w państwie i w społeczeństwie. Obecność katolików w polityce powinna  być naturalną konsekwencją naszej formacji duchowej i aktywności społecznej w lokalnych środowiskach. Katolik ma prawo i obowiązek być aktywnym obywatelem w państwie i skutecznie przyczyniać się do kształtowania sumień Polaków.

                Mamy obowiązek przeciwstawiać się wszelkim przejawom dyskryminacji chrześcijan, reagowania na wszelkie próby ograniczania naszych praw do uzewnętrzniania poczucia własnej, polskiej tożsamości narodowej i religijnej.  Musimy bronić Kościół przed haniebnymi atakami, domagać się dostępu do katolickich środków społecznego przekazu i potępiać szykany wobec Telewizji Trwam i Radia Maryja.

               W końcu - naszym obowiązkiem, obowiązkiem obywateli katolików jest udział w polityce, udział we władzy, jako warunek konieczny kształtowania rzeczywistości w  Ojczyźnie  w oparciu o najwyższe wartości duchowe. Inaczej podążać będziemy za rządzącymi drogą zła, unicestwienia, gdzie legalizuje się mordowanie chorych dzieci przed urodzeniem, gdzie szerzy się aborcja, nie ma szacunku dla życia – a kłamstwo stoi ponad Prawdą.

               Zadano nam być solą ziemi, Tej Ziemi.

Mariola Rakiewicz

 

{jcomments on}