Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
za45.jpg

W radosny czas Bożego Narodzenia

Akcja Katolicka w Polsce

Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej Wiesław Alojzy MeringRadosny czas Bożego Narodzenia

Umiłowany Pasterzu !

Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok 2013, to czas kiedy pragniemy w naszych sercach poczuć i wyrazić na nowo tę serdeczną więź z Tobą Pasterzu.

 Dziękujemy za Twoją posługę dla nas i dla naszej Ojczyzny, za dar największy jaki możesz nam ofiarować – dar samego siebie. Twoje oczy widzą głębiej pod powierzchnią pozorów i zjawisk…

 Pragniemy, za Twoim Księże Biskupie przykładem, być silni Bogiem i odważni wiarą.

W imieniu całej naszej Wspólnoty, życzymy szczególnej opieki Tego, który jest światłością ludzi, który przychodzi na świat po to, by rozjaśnić ciemność i przywrócić świadomość Boga, który nas kocha.

Niech TEN, który wchodzi z całym swym Boskim Majestatem w historię człowieka, będzie dla Ciebie, Drogi Pasterzu, źródłem siły i motywem wszelkich poczynań w dziele apostolstwa, a błogosławieństwo Dzieciątka Jezus niech wypełnia każdą Twą chwilę życia - niosąc pokój, miłość, nadzieję i wszelką radość.

 

                              Z darem modlitwy, z wyrazami czci i szacunku,

 Mariola Rakiewicz – prezes DIAK