Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

To był wyjątkowy wieczór, 13 marca 2013 roku…

W tym dniu członkowie Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, jak każdego miesiąca uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę. Był to także czas kończących się rekolekcji wielkopostnych. Ks. Ryszard Górowski - Marianin , dzielił się z nami przeżyciami ze swojej posługi misyjnej w Rwandzie, kraju bratobójczej wojny i krwawych mordów, przyczyną których stał się rasizm plemienny oraz chęć posiadania władzy – Czas Apokalipsy. Przywoływał świadectwo wiary wielu chrześcijan.

Przypomniał nam o poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej, o potrzebie modlitwy zarówno za niewinne ofiary, jak i za tych, którzy mordowali, aby wszyscy dostąpili Bożego Miłosierdzia i mogli osiągnąć zbawienie.

 W naszych modlitwach prosiliśmy za Ojczyznę, aby Bóg zmiłował się nad grzechami narodu, uwolnił od skażenia niesprawiedliwością i nienawiścią, o światło Ducha Świętego dla Kolegium Kardynałów aby wybrano Następcę Św. Piotra, który będzie niósł ludzkości pokój i pokrzepienie.

 Na zakończenie Mszy św. , ku naszej radości, Ks. Józef Wysocki – proboszcz i nasz Asystent powiedział : - Habemus Papam. Wszyscy zgromadzeni na liturgii pieśnią –Pod Twą obronę Bogu podziękowali za dar nowego papieża.

Przejęci i wzruszeni, dzięki życzliwości Ks. Józefa, oczekiwaliśmy w jego mieszkaniu przed telewizorem na pierwsze słowa Papieża. Kiedy Papież Franciszek wyszedł na balkon Bazyliki Św. Piotra, powiedział między innymi: „A teraz zacznijmy tę wspólną drogę, biskupa i ludu, drogę Kościoła Rzymu, który przewodzi w miłości wśród wszystkich Kościołów. To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za nas, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo”. Zanim Ojciec Święty nam pobłogosławił, zwrócił się do nas o cichą modlitwę do Pana, z prośbą o błogosławieństwo dla Niego.

 Skromny, pokorny, miłujący braci i niosący Krzyż Święty na wzór Św. Franciszka z Asyżu.

To był wyjątkowy wieczór w Planie Bożym…

Mariola Rakiewicz