Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
5dobr9.jpg

Chrystus Zmartwychwstał

„Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał.   

Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja”.
 

Otwierając nasze serca, na pełne nadziei przesłanie płynące ze Zmartwychwstania Pańskiego, wierzymy, że Prawda o zwycięstwie Jezusa Chrystusa jest nadzieją na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, że ożywi naszą wiarę i pogłębi więź z Chrystusem

To Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją, szczególnie na czasy zmagań ze złem i wszelkimi trudnościami, które przeżywamy. By im podołać potrzebne są wielkie moce, moce ducha.

Życzę nam wszystkim wiary żywej i takiego umiłowania  Zmartwychwstałego Pana, by z Niego na każdego z nas spłynęły moce łaski, pokoju i nadziei.

Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej

Mariola Rakiewicz