Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

W 32 rocznicę śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 maja 2013 roku, w 32 rocznicę śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w parafii św. Wojciecha z rąk  Pasterza Diecezji Ks. Bp Wiesława Meringa, młodzież otrzymała sakrament bierzmowania. Mszę św. wraz z księdzem Biskupem celebrował ks. dziekan prał. Henryk Włoczewski oraz ks. kan. Sławomir Kasprzak. Swoją obecnością wydarzenie uświetniła dyrekcja Gimnazjum Nr 7, Centrum Szkoleniowego Wiedza, Gimnazjum i Liceum Policyjnego, rodzice, świadkowie, wychowawcy oraz poczty sztandarowe.

 

"W homilii bp Mering wskazał na ważne aspekty w życiu każdego chrześcijanina, zwłaszcza w życiu młodzieży, która chce „nie lękać się, a wypłynąć na głębię i popłynąć pod prąd tego świata wraz z Chrystusem w mocy Ducha Świętego”. Pasterz Diecezji odwołał się do kart historii Kościoła – do czasów, w których żył i głosił Boga ludziom Jezus Chrystus. Przypomniał postaci: bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, jak i wielkiego Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego. Podkreślał, że całym swym życiem dawali świadectwo, jak bardzo kochali Boga, Matkę Bożą, Kościół i Ojczyznę. Młodzież zgromadzoną na bierzmowaniu prosił, aby z Chrystusem, przez Niego i na Nim budowali swe życie każdego dnia. Podczas właściwego momentu bierzmowania młodzież w myśl słów św. Hieronima: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” otrzymała księgę Pisma Świętego. „Sięgajcie, czytajcie przynajmniej z dwa zdania każdego dnia” – zachęcał bierzmowanych bp Mering." (Ks. Robert Kaczmarek)

W drugiej części uroczystości ks. prał. Józef Wysocki w imieniu swoim  i Akcji Katolickiej,  poprosił o odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej tragiczną katastrofę smoleńską. Po poświęceniu, którego dokonał Pasterz Diecezji, i wspólnej modlitwie, pod tablicą prezes Akcji Katolickiej kol. Mariola Rakiewicz złożyła kwiaty i odśpiewano hymn „Boże coś Polskę”.

Po tej uroczystości została odprawiona Msza św. w intencji  rychłej beatyfikacji Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, następnie przeszliśmy pod pomnik Wielkiego Polaka. W strugach majowego deszczu  złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Akcja Katolicka wraz z innymi wspólnotami z parafii św. Wojciecha oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście zawsze pamiętają o uczczeniu Wielkiego Prymasa tego dnia.

Grzegorz Ziółkowski