Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
za45.jpg

10 rocznica sakry biskupiej i ingresu do Katedry Włocławskiej Pasterza Diecezji

Umiłowany Pasterzu,

W dniu Twoich imienin, na Jubileusz 10 – lecia pasterzowania w naszej diecezji, pragniemy wyrazić wdzięczność za  Twoją opiekę nad nami, za wskazywanie nam drogi prawdziwej wiary i szczerego życia. Dziękując  Ci  Księże  Biskupie za Twoją odwagę wiary i wzór oddania się Chrystusowi, zapewniamy o naszej miłości, o naszej modlitwie  i wszelkim wsparciu  w wypełnianiu misji apostolskiej.

W imieniu własnym, naszej Wspólnoty i Ks. Zbigniewa, naszego Asystenta, życzymy, by Dobry Bóg Ci błogosławił na Twojej drodze apostolskiej i obdarzał wszelkimi łaskami. Niech Matka Miłosierdzia broni Cię i otacza macierzyńską opieką, a Twój Patron Św. Alojzy Gonzaga oręduje we wszelkiej potrzebie.

                                                                          Z wyrazami czci, pamiętająca w modlitwie

                                                                                     Mariola Rakiewicz    

- prezes Akcji Katolickiej