Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
5dobr9.jpg

.. nowe oblicze walki z Bogiem

W dniu 18 września członkowie Akcji Katolickiej i parafialny Oddział "Caritas" spotkali się po wieczornej Mszy świętej. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy "Modlitwą członka Akcji Katolickiej".

W sprawach organizacyjnych kol. Mariola Rakiewicz przekazała informacje dotyczące działalności Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

 

  Pierwsze po wakacjach posiedzenie krajowego zarządu odbyło się z udziałem nowego asystenta kościelnego AK ks. bpa Marka Solarczyka.

Omówiono jesienne spotkanie Rady KIAK, które razem z rekolekcjami zaplanowano na 15-17 listopada. Ustalono porządek obrad, kierunki działania, kalendarium oraz plan finansowy na rok 2014 Ponadto  Akcja Katolicka przygotowuje się do dwóch konferencji. Najbliższa odbędzie się 25 września w Sejmie i dotyczyć będzie kontynuacji inicjatywy „Niedziela wolna od handlu”. Wspólnie z parlamentarzystami z Zespołu Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło i Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a także razem ze związkowcami NSZZ Solidarność i przedstawicielami ruchu z Legnicy na rzecz wolnych niedziel, zaprezentowany zostanie program dalszych działań zmierzających do ustawowego zakazu handlu w niedziele. Natomiast 30 listopada, również w Sejmie, odbędzie się konferencja „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Nieco wcześniej, 9 listopada, w Krakowie odbędzie się IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej pod patronatem Krajowego Instytutu AK. 

W sprawach organizacyjnych parafialnego oddziału kol. Stanisława Urbaniak, skarbnik, przekazała informacje finansowe.

Tematem spotkania formacyjnego była "Szkodliwa działalność ideologii gender". W prasie i Internecie jest wiele ciekawych teksów dotyczących tej ideologii. Kol. Mariola odwołała się do wywiadu ks. bpa Ordynariusza "Gender - nowe oblicze walki z Bogiem". Warto również wczytać się lub wysłuchać w TV Trwam ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza.

Każdy powinien zapoznać się z tą nową ideologią, a katolik zobowiązany jest do tego. Przytoczę więc urywek ze sprawozdania kol. Haliny Bryi ze spotkania Akcji Katolickiej:

"Sama nazwa pochodzi od angielskiego słowa gender (rodzaj), co  wcześniej było oznaczeniem gramatycznym płci. Obecnie słowo gender zaczęto używać do określenia płci w znaczeniu kulturowym. Ideologia gender jest klasycznym przykładem ideologii w bezpardonowej walce o korzyści dla ateistycznego gender i homolobby. Twórcami genderideologii są przede wszystkim lewaccy ateiści i manipulują świadomością całych narodów. Zakładają, że nasza tożsamość płciowa nie wynika z natury, tylko z kultury, co jest naszym wymysłem lub fantazją.

Jako główne założenie tej ideologii jest to, że nasza płeć jest przede wszystkim określona nie biologicznie, ale kulturowo w procesie wychowania, czyli nie rodzimy się jako istoty płci męskiej albo żeńskiej, ale takimi jesteśmy kreowani po urodzeniu. Na tym ideolodzy gender budują całą swoją teorię, czyli walka z naturą, z zamysłami Pana Boga. Ateizm buduje na fundamentalnym, fałszywym założeniu nieistnienia Boga. I tak jak klasyczni ateiści marksizmu nie zdołali osiągnąć władzy poprzez swoje zbrodnie, tak współcześni genderyści  "chcą pomóc" ludziom odmiennym seksualnie i przy tej okazji zdobyć totalitarną władzę.

Jeżeli neguje się  to, co najbardziej duchowe w człowieku, czyli  jego wspólnotę z Bogiem i ludźmi łatwo prowadzi się do zniewolenia seksualnością , która należy do najpotężniejszych sił naszej cielesności. To dlatego ateiści łatwo stają się seks maniakami. Walczący geje, fanatyczne feministki  - często lesbijki, transseksualiści, transseksualiści, transwestyci chcą swoje chore postawy narzucić całemu społeczeństwu.

Po wojnie klas stosuje się wojnę płci. Ideologię gender popierają wszyscy wrogowie Boga i religii, znaczącą siłą są oczywiście masoni, a także grupa najbogatszych miliarderów amerykańskich, którzy doszli do przekonania, że na ziemi jest za dużo ludzi i dlatego na skalę światową inwestują gigantyczne pieniądze w antykoncepcję, aborcję oraz rozwój i propagowanie ideologii gender. Chodzi o to, żeby było maksimum seksu, ale minimum dzieci.

Genderyści rzeczywiście chcą władzy totalnej, chcą wszystko zdominować i wszystkim rządzić, wszystkich uszczęśliwiać na siłę, czyli uczynić niewolnikiem swojej ideologii.

Tematyka gender pojawia się w kontekście edukacji na renomowanych uczelniach, szkołach a nawet przedszkolach. Za tym stoją organizacje o zasięgu światowym (ONZ), europejskim (UE), czy krajowym (ministerstwo edukacji, ministerstwo zdrowia). Takie autorytety dla ideologii gender mogą ogłupiać człowieka nieznającego się na rzeczy.

Jak możemy bronić się przed gender ideologią ? Przede wszystkim trzeba do tego podchodzić ze spokojem, patrzeć w dalekiej, najlepiej ostatecznej perspektywie Bożej. Trzeba też podejmować mądre decyzje patriotyczne, nie dopuszczać lub odsuwać od władzy ludzi, którzy kierują się nie rzeczywistością, lecz ideologią. Trzeba też samemu angażować się w politykę  (ostatnie zalecenie papieża Franciszka, aby wchodzić do polityki), bo jeśli uczciwi będą od niej stronić, rządzić będą ludzie niegodni, a nawet przestępcy. Nie wolno dopuszczać ludzi zaburzonych ideologicznie i seksualnie ani do szkół, ani do dzieci.

Naszą nadzieję musimy budować i patrzeć w perspektywie Bożej, ostatecznej, czyli niejako metafizycznie. A  w tej perspektywie każde zło jest słabsze od Boga, gender imperium załamie się i rozpadnie. Oby to nastąpiło jak najszybciej, aby pochłonęło jak najmniej ofiar, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży."

Na zakończenie spotkania ks. prałat Józef Wysocki zapoznał nas z przygotowaniami  do obchodów Roku Jubileuszowego konsekracji świątyni św. Wojciecha. Prosił o włączenie się poprzez modlitwę, ofiarę na renowację  tabernakulum oraz pomysły na godne uczczenie tego jubileuszu.

Następne spotkanie wyznaczono na 16 października.

Grzegorz Ziółkowski