Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
5dobr9.jpg

Wierzę w Syna Bożego

Program duszpasterski                                                                                                                                 

Biskupi zgromadzeni na 357 zebraniu plenarnym KEP zadecydowali, że nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce realizowany będzie pod hasłem: „Od wiary i chrztu do świadectwa”. Program rozłożony jest na cztery lata: od 2013 do 2017 r.

 

Głównym celem nowego programu jest przygotowanie wiernych na 1050 rocznicę chrztu Polski, która wypada w 2016 r.

Nowy program duszpasterski realizowany będzie na czterech podstawowych płaszczyznach:

- ewangelizacyjnej - realizowanej poprzez pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem,

- inicjacyjnej, której celem jest uświadomienia sobie znaczenia i podjęcia łaski sakramentu,

- formacyjnej, poprzez kształtowanie postaw duchowych i moralnych

- oraz społecznej – realizowanej drogą pełniejszego podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary swego życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego.

W ramach czteroletniego programu duszpasterskiego poszczególnym latom liturgicznym towarzyszyć będą konkretne tematy oraz hasła.

Wraz z początkiem Adwentu, 1 grudnia br. rozpocznie się nowy program duszpasterski, którego tematem będzie kerygmat (z greki: proklamacja, obwieszczenie przez publicznego posłańca, ogłaszanie, treść i czynność głoszenia), czyli „orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w Jego imieniu, weryfikowane, potwierdzone i strzeżone w Kościele dzięki asystencji Ducha Świętego w celu nawrócenia i zbawienia ludzi” (EK, t. VIII, k. 1360). Hasło na rok 2013/14 brzmi: " Wierzę w Syna Bożego", natomiast  symbolem jest świeca i światło. Temat roku ma na celu ożywienie wiary w Jezusa Chrystusa, której On od nas oczekuje.

W latach 2014/2015 tematem będzie nawrócenie, a hasłem "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", symbolem natomiast krzyż.

W latach 2015/2016 tematem będzie chrzest jako nowe życie, a hasłem "Nowe życie w Chrystusie", symbolem natomiast woda i biała szata.

W latach 2016/2017 tematem będzie świadectwo, hasłem "Idźcie i głoście", a symbolem olej namaszczenie.

Akcja Katolicka na swych spotkaniach formacyjnych w 2013/2014 roku w  refleksji nad wiarą w Jezusa Chrystusa może oprzeć się na przygotowanych dla niej 12 katechezach:

1.Bóstwo Chrystusa źródłem odkupienia /ks. Wiesław Łużyński/;

2.Człowieczeństwo Chrystusa jako wzór do naśladowania /ks. Wiesław Łużyński/;

3. Chrystus jako wykonawca woli Ojca Niebieskiego./ks. Jan Bartoszek/;

4.Obietnica Chrystusa zesłania Ducha świętego i jej urzeczywistnienie /ks. Jan Klinkowski/;

5.Chrystus wobec grzeszników /ks. Tadeusz Borutka/;

6. Chrystus w relacji do swoich prześladowców / ks. Andrzej Jędrzejewski/;

7. Pochylenie się Chrystusa nad cierpiącymi i ubogimi / ks. Jan Orzyszyna/;

8. Chrystus wobec swoich uczniów / ks. Andrzej Jędrzejewski/;

9. Relacja Jezusa do Maryi i powierzenie Jej opieki nad ludzkością /ks. Jan Klinkowski/;

10.Chrystus najważniejszą osobową treścią orędzia ewangelicznego /ks. Jan Bartoszewski/;

11. Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary /ks. Jn Orzeszyna/;

12. Wyzwolenie, które przynosi Chrystus, wolność dzieci Bożych / ks. Tadeusz Borutka/;

 

Opracowano na podst. materiałów formacyjnych na 2014r. Akcji Katolickiej "Wierzę w Syna Bożego"

Grzegorz Ziółkowski