Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

Spotkanie DIAK w parafii św. Jakuba

    9 listopada, w parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim obradował Zarząd i Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Chodcza, Dobrej, Izbicy Kujawskiej, Konina, Osięcin, Radziejowa i Sadlna, oraz sympatycy z ruchu Apostolatu Maryjnego, działającego przy miejscowej parafii.

 

Zebrani uczestniczyli we Mszą Św. w kościele parafialnym, którą celebrował ks. prał. dr Zbigniew Cabański – Asystent Diecezjalny AK. W swojej modlitwie, uczestnicy prosili za zmarłych członków Akcji Katolickiej. Ksiądz Prałat w słowie skierowanym do wiernych przypomniał o roli i miejscu świeckich w Kościele, zwłaszcza w kontekście hierarchiczności i  odpowiedzialności za Kościół. Wskazał na potrzebę żywej reakcji i przeciwstawianiu się kreowanej, w ostatnim czasie w mediach, kampanii nienawiści wobec Kościoła katolickiego.

           Obrady poświęcone były podsumowaniu aktywności Akcji Katolickiej w mijającym Roku Wiary, z uwzględnieniem działalności realizowanej w wymiarze parafialnym, diecezjalnym oraz krajowym. Prezes Zarządu DIAK Mariola Rakiewicz przedstawiła kierunki działania AK na  2014 rok - w duchu hasła: „Wierzę w Syna Bożego”. Nakreśliła priorytety pracy formacyjnej, w nowym roku duszpasterskim, wyznaczone przez Ks. bp dr Marka Solarczyka, Asystenta Krajowego AK, a mianowicie : propagowanie nauczania Ojca Świętego Franciszka, a także przeciwstawianie się instrumentalnemu traktowaniu jego słów i wypaczaniu ich treści przez media; wprowadzanie w życie nauczania bł. Jana Pawła II jako przygotowanie i dziękczynienie za dar kanonizacji; podejmowanie na spotkaniach tematyki zagrożeń związanych z ideologią gender, z in vitro ( w aspekcie duchowym i medycznym); promowanie wartości rodziny oraz upowszechnianie roli i miejsca świeckich w Kościele – w kontekście hierarchiczności, posłuszeństwa i odpowiedzialności za Kościół.

Owocem dyskusji było przyjęcie przez uczestników spotkania stanowiska w obronie Kościoła i wartości rodziny, jako  wyrazu protestu przeciw podważaniu autorytetu Kościoła, znieważaniu kapłanów oraz szerzeniu ideologii gender.

Miłym akcentem spotkania były gratulacje i najlepsze życzenia od całej Wspólnoty dla Ks. Asystenta DIAK, z okazji wyniesienia go do godności honorowej prałata.

 

Mariola Rakiewicz