Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

„Podnieś rękę, Boże Dziecię ! Błogosław Ojczyznę miłą ...”

Boże Narodzenie, to szczególny czas poszukiwania Boga, który stał się jednym z nas.    

To czas spotkania z Nim przy żłóbku w świątyni, w sakramentach pokuty i Eucharystii, a także w codziennej modlitwie, w naszych rodzinach przy śpiewaniu kolęd, w naszej wspólnocie, w każdej osobie, i  w tej nienarodzonej i  w tej chorej, tej samotnej i pokrzywdzonej, w każdym człowieku…

 

            Dziecię narodzone z Dziewicy Maryi, Wcielone Słowo Ojca, niesie światu, niesie każdemu z nas, odpowiedź na pytanie o cel życia.

Wykorzystajmy dobrze przemijający czas – prawdziwie otwórzmy serca na życie bez kresu.

Kochajmy Ojczyznę i Kościół, który jest naszą Matką.

Niech światło wiary daje nam potrzebną moc, ufną nadzieję…

Niech duch wzajemnej miłości i życzliwości przenika nasze serca i ożywia nas w Nowym Roku 2014.

 

                                                                    Ks. prałat  Zbigniew Cabański            Mariola Rakiewicz

Diecezjalny Asystent AK                        Prezes Zarzadu DIAK