Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

Damnatio Memoriae…

„Oni są nam bliscy jak Święci

którzy przed nimi

pod Ojczyzny pług wzięci

padli z honorem

Cześć Ich Pamięci” (Hanna Wietrzny „Smoleńsk”)

 

                                                                                             

Damnatio Memoriae…

                Minął już czwarty rok od narodowej tragedii, kiedy 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.41, w niewyjaśnionych okolicznościach nad Smoleńskiem, zginęli nasi Rodacy: delegacja Narodu Polskiego,  Prezydent RP  Lech Kaczyński  i 95 towarzyszących osób. W  70 rocznicę ludobójstwa  katyńskiego lecieli złożyć hołd zamordowanym przez NKWD polskim oficerom.

Rządzący moim Państwem przyjęli „kłamstwo smoleńskie” i nie upominają się o prawdę, jakby chcieli wymazać z historii wszelkie ślady do niej prowadzące. Czy ta narodowa tragedia, Polacy, którzy tam zginęli, zostali przez nich pośmiertnie skazani na Damnatio Memoriae (łac. „potępienie pamięci”)?

Nie godzę się na „kłamstwo smoleńskie”, nie godzę się na zaniechania i przemilczenia w dochodzeniu do prawdy, nie godzę się na wymazanie z serca, sumienia i pamięci potrzeby sprawiedliwości, nie godzę się na zamykanie drogi prowadzącej do prawdy! Tylko prawda i sprawiedliwość warunkują przebaczenie…

W czwartą rocznicę tragedii smoleńskiej w moim mieście odbyły się uroczystości oddające hołd ofiarom Smoleńska i Katynia. Składano kwiaty pod tablicami upamiętniającymi ofiary, nadano imię Marii i Lecha Kaczyńskich rondu w Koninie, zapalano znicze, ale przede wszystkim trwaliśmy w modlitwie…

Pasterz Diecezji Bp. Wiesław Mering, przewodnicząc Mszy Świętej w Kościele św. Maksymiliana Kolbe, wygłosił homilię, która była dla nas swoistą katechezą. Dzień katastrofy i następujące dni po niej  wspominał z wielkim żalem i bólem. Przypomniał kłamstwa  rządzących i strony rosyjskiej , które wówczas padły. Każde kłamstwo nazwał kłamstwem. Z wielką troską o przyszłość naszej Ojczyzny domagał się wyjaśnienia okoliczności tej tragedii. Tylko prawda może przywrócić jedność narodową , pokój i miłość bliźnich. Prawda, a nie „wykreślenie z pamięci” – nauczał.

Wieczorem, w Kościele św. Wojciecha, w asyście licznych pocztów sztandarowych, zgromadzeni na Mszy Świętej w modlitwie i zadumie oddaliśmy hołd poległym. Za wstawiennictwem Madonny Katyńskiej prosiliśmy za Kościół, Matkę Ojczyznę, za sprawujących władzę, aby mieli świadomość odpowiedzialnej służby, za poległych w tragedii smoleńskiej, błagaliśmy o prawdę w Ojczyźnie. Razem z Posłem do Parlamentu Europejskiego, Panem Ryszardem Czarneckim złożyliśmy kwiaty w  naszej świątyni, pod tablicą upamiętniającą  delegację Państwa Polskiego i Narodu, na czele z Prezydentem RP śp. Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli pragnąc oddać hołd 22 tysiącom zamordowanym polskim oficerom.

Po Mszy Św., w Konfraterni im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki gościliśmy na spotkaniu Akcji Katolickiej Pana Posła Ryszarda Czarneckiego. Ks. Prałat Józef Wysocki  przybliżył naszemu gościowi historię świątyni Św. Wojciecha oraz wolnościowych i patriotycznych wspólnot, które w niej brały swój początek.

To było bardzo owocne spotkanie, na którym otrzymaliśmy odpowiedź na pytania dotyczące miejsca Polski w wymiarze europejskim, roli jaką powinna ona wypełniać w europejskiej wspólnocie politycznej i gospodarczej. Pan Poseł wskazywał na zagrożenia i szanse naszej obecności w Unii Europejskiej, szczególny nacisk położył na obronę prawdziwie pojmowanego interesu narodowego, chrześcijańskich wartości moralnych, które są fundamentalną  częścią polskiej tożsamości.

Mariola Rakiewicz