Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

Nowy Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej

Pragniemy serdecznie powitać w naszej wspólnocie ks. Łukasza Grabiasza, któremu opiekę nad Akcją Katolicką Diecezji Włocławskiej, w dniu 13 maja 2014 r. powierzył ks. Bp Wiesław Alojzy Mering.

Ks. Łukasz jest młodym kapłanem, wyświęconym 22 maja 2010 r. we Włocławku. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii WNMP w Lipnie.

 

Od 1 lipca 2012 roku jest kierownikiem ds. zarządzanie i administracji w wydawnictwie Duszpasterstwa Rolników we Włocławku.

Ufamy, że młodość, zapał i energia ks. Łukasza posłużą ożywieniu działalności Akcji Katolickiej, dzięki której będziemy mogli, w łączności z Pasterzem Diecezji, "czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi" (KK,n.33).

Pozostajemy z wdzięcznością i szacunkiem dotychczasowemu Asystentowi Diecezjalnemu ks. Prałatowi Zbigniewowi Cabańskiemu za Jego wieloletnią posługę i obecność  wśród nas, za sprawowaną opiekę.

Życzymy, by wiele lat w zdrowiu, w otoczeniu ludzkiej miłości i życzliwości mógł pełnić posługę dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Na zdjęciu ks. Łukasz Grabiasz Asystent Akcji Katolickiej i Pani Prezes Mariola Rakiewicz