Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
za45.jpg

„W łączności z Pasterzem Diecezji”

 5 września br., Ks. Wiesław Mering Biskup Włocławski, przyjął na spotkaniu w siedzibie Kurii Diecezjalnej reprezentację Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej wraz z jej Asystentem ks. Łukaszem Grabiszem. Zarząd reprezentowali : prezes  Mariola Rakiewicz, w-ce prezez Anna Śledzińska – Będkowska, skarbnik Grzegorz Ziółkowski oraz Tadeusz Mroczkowski.

 

Spotkanie poświęcone było omówieniu najistotniejszych przesłanek działalności Stowarzyszenia w nowym Roku Duszpasterskim. Z uwagą przyjęto spostrzeżenia, uwagi i propozycje dotyczące kondycji i aktywności Akcji Katolickiej w wymiarze diecezjalnym, przedstawione  przez Ks. Biskupa. Pasterz wskazał  na potrzebę i wagę współpracy świeckich z biskupem w realizowaniu apostolskiej misji  oraz podmiotowość  świeckich w życiu Kościoła. Podkreślił również szczególną rolę Akcji Katolickiej w formacji apostolskiej świeckich, obowiązek jej żywej obecności w Kościele, a także w sferze życia publicznego.

Zarząd przedstawił Bp. Ordynariuszowi do akceptacji i zatwierdzenia projekt znowelizowanego Statutu, którego zmiany dają możliwość szerszych działań w obszarze publicznym oraz dostosowują dotychczasowe przepisy do przepisów krajowych.

Prezes Zarządu M. Rakiewicz podziękowała Ks. Biskupowi za słowo skierowane do uczestników pieszej Pielgrzymki Ludzi Pracy regionu konińskiego do Matki Bożej Licheńskiej, Królowej Bolesnej i poprosiła bp. Wiesława Meringa o przewodniczenie  i wspólną modlitwę podczas Eucharystii,  w roku następnym, w czasie  33. już pielgrzymki. Przedstawiła najważniejsze plany działalności Akcji Katolickiej, służące również w swoim założeniu rozwojowi organizacji oraz zapewniła o łączności z Pasterzem Diecezji.

Ks. Biskup życzył Zarządowi , by jego praca oraz działalność całej Akcji Katolickiej przynosiła wiele dobrych owoców w budowaniu Królestwa Chrystusowego.

Grzegorz Ziółkowski