Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
swwojciechakonin.jpg

Z życia Akcji Katolickiej w Diecezji Włocławskiej 24-11-2014


Jak wcześniej informowaliśmy Rada  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w dniu 18 października 2014 r. podjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia  zmian w Statucie Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. 
Przyjętą przez Radę  nowelizację Statutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej zatwierdził Biskup Włocławski  Ks. Wiesław Alojzy Mering , w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w dniu 23 listopada 2014 r. we Włocławku. 

 

   Treść znowelizowanego statutu zamieszczamy na naszej stronie. 

   W parafii św. Wojciecha w Koninie zostały przeprowadzone wybory do władz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na kadencję 2015 -2019 roku.

       W Diecezji Włocławskiej na konkurs pt.: „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężysz” wpłynęło 15 prac w trzech grupach wiekowych: dwie ze szkół podstawowej, sześć  z gimnazjów  oraz siedem ze szkół  ponadgimnazjalnych. Do etapu krajowego komisja konkursowa DIAK  zakwalifikowała  łącznie 8 prac autorstwa:  Eweliny Kozłowskiej i Kornelii Walczak ze Szkoła Podstawowa nr 11 we Włocławku; Julia Szczapińskiej z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki  we Włocławku oraz Aleksandry Lewandowskiej i Olgi Semeniuk  Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku; ze szkół ponadgimnazjalnych: Pauliny Sadowskiej z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, Jakuba Telmana z III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K Norwida w Koninie oraz Katarzyna  Chrońskiej z II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich Opiekunom ze szkół we Włocławku, w Koninie, Sieradzu i Słodkowie. Wierzymy, że rozwijany talent dzieci i młodzieży będzie przyczynkiem dla wielu ich sukcesów w przyszłości.

Wszystkim młodym twórcom przekazaliśmy dyplomy uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie, oprócz tego autorom wyróżnionych prac, które Komisja Konkursowa Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej zakwalifikowała do III etapu krajowego, przekazano nagrody książkowe.

        Najwyżej ocenione prace w II etapie diecezjalnym już wkrótce zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, po ogłoszeniu wyników  krajowych przez KIAK w Warszawie.

Dziękujemy za podjęcie tego wyzwania i przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz za kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Naszym młodym twórcom z Diecezji Włocławskiej życzymy oczywiście zwycięstwa.

 

Mariola Rakiewicz

Grzegorz Ziółkowski