Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
za45.jpg

17-20 września 2015 – II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków

II Kongres, który odbędzie się w roku poprzedzającym 1050. rocznicę chrztu Polski z pewnością będzie musiał odnieść się do tego wydarzenia w kontekście wezwania zawartego w przesłaniu I Kongresu, w którym apelowano do wszystkich ludzi ochrzczonych w Polsce i obdarzonych darem wiary – zarówno duchownych, jak i świeckich – o rozbudzenie w sobie nowego zapału wiary i apostolstwa, „by także dzisiaj – na polskiej ziemi ukształtowanej ponad tysiącletnią historią chrześcijaństwa – wiara okazywała się realną siłą przekształcającą człowieka i społeczeństwo – ku cywilizacji miłości.”

 

Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu owo wołanie o zapał wiary i dar  apostolstwa zostało podjęte przez laikat, a zwłaszcza przez członków Akcji Katolickiej, na których nałożony jest statutowy obowiązek pogłębiania życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego, a także podejmowania zadań apostolskich i przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego. Niezbędna jest wnikliwa diagnoza współczesnej rzeczywistości. W czasach bezprzykładnego ataku na Kościół, osłabiania jego struktur i ducha wiernych potrzebne jest pobudzenie katolików świeckich do obrony systemu wartości chrześcijańskich. Polski laikat musi się wykazać wielką determinację w przeciwdziałaniu zagrożeniom, jakie niosą współczesne prądy ateistyczne podważające wiarę.

Bożena Ulewicz – członek Zarządu KIAK    ds. kontaktów z mediami

20-01-2014; aktualizacja 21-01-2014