Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

Z historii: 23-25 listopada 2001 - I Kongres Akcji Katolickiej - Poznań

I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Polsce /Poznań/ pod hasłem „Chrystus nadzieją przyszłości”. Uczestniczyli w nim reprezentanci Zarządu Diecezjalnego i Kół Parafialnych  Diecezji Włocławskiej wraz z asystentami kościelnymi.

W Poznaniu w dniach 23-25 listopada 2001 r. I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Na Kongres do Poznania przyjechało ok. 1200  delegatów z diecezjalnych struktur Akcji Katolickiej ze wszystkich polskich diecezji.

 

"Z Watykanu przybył na Kongres bp Stanisław Ryłko - przewodniczący dykasterii, zajmującej się laikatem w Kościele, przywożąc ze sobą szczególne pozdrowienie od Ojca Świętego Jana Pawła II. Polski. Kościół hierarchiczny reprezentowali: kard. Józef Glemp, Prymas Polski, bp Piotr Jarecki - krajowy asystent kościelny AK, abp Juliusz  Paetz - metropolita poznański, Księża Biskupi z różnych diecezji oraz księża asystenci Diecezjalnych Instytutów AK z całego kraju. Na Kongres przybyły również delegacje Akcji Katolickiej z Francji i Włoch, a także

z Polskiego Instytutu AK w Londynie.

Obrady kongresowe otworzyli bp Piotr Jarecki i mecenas Halina Szydełko - prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Program Kongresu wypełniła wspólna modlitwa i refleksja nad rolą ludzi świeckich w Kościele. Tematami wiodącymi podczas obrad były:

- formy realizacji duchowości świeckich w Akcji Katolickiej,

- chrześcijaństwo wobec współczesnych wyzwań ideowych,

- odpowiedzialność świeckich za państwo,

- Kościół w Polsce na przełomie wieków - wyzwania dla duchownych i świeckich zrzeszonych w AK.

Każdy z 3 dni kongresowych miał swój niepowtarzalny charakter. Nie sposób jednak nie wspomnieć trzeciego dnia, kiedy to na Placu Mickiewicza pod słynnymi "Krzyżami Poznańskimi" kilkutysięczny tłum członków AK oddał hołd relikwiom św. Wojciecha, przywiezionym specjalnie na tą okazję z Gniezna. Następnie uformował się pochód, w którym członkowie AK z całej Polski ze sztandarami i transparentami przeszli głównymi ulicami Poznania do rynku i fary poznańskiej, śpiewając:

Bądźmy dla innych solą ziemi, światłem świata, a Duch Boży niechaj działa poprzez nas. Otwarte serca i apostolski zapał, niech powiodą nas drogą życia w każdy czas.

Kongres zakończył się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski oraz odczytaniem przesłania Kongresu i uroczystym błogosławieństwem udzielonym przez Księży Biskupów. "Chrystus nadzieją przyszłości" Jeremi Kalkowski Niedziela

Grzegorz Ziółkowski