Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

Akcja Katolicka na spotkaniu z Pasterzem Diecezji

  Świąteczne spotkanie  w rodzinie diecezjalnych wspólnot,

Niedziela Chrztu Pańskiego - 11 stycznia 2015 roku  

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, w Wyższym Seminarium Duchownym  we Włocławku razem z innymi przedstawicielami  duszpasterstw,  Akcja Katolicka  Diecezji Włocławskiej  spotkała się z biskupem włocławskim Wiesławem Meringiem. 

 

Spotkanie rozpoczęło się w kościele seminaryjnym pw. św. Witalisa Mszą św. koncelebrowaną przez 25 duszpasterzy pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Wszystkich zebranych powitał  dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego ks. prał. Radosław Nowacki.  Homilię wygłosił ks. Ireneusz Świątek, diecezjalny duszpasterz akademicki. 

Po Mszy św. odbyło się spotkanie z Pasterzem Diecezji w seminaryjnym refektarzu. Ks. Ireneusz Świątek, w imieniu wszystkich przybyłych przedstawicieli duszpasterstw działających na terenie diecezji włocławskiej, złożył życzenia  księdzu biskupowi. 

Ks. bp Wiesław Mering w krótkich słowach skierowanych do zebranych podkreślił swoją radość z obecności wszystkich zebranych. Na koniec swojego wystąpienia  ks. bp Wiesław Mering  życzył wszystkim wzrastania w świadomości religijnej przekładającej się na codzienne świadectwo życia chrześcijańskiego, które może pociągnąć innych do Pana Boga. 

Po wystąpieniu ks. biskupa przedstawiciele Akcji Katolickiej w osobach prezes Marioli Rakiewicz i członków zarządu:  Anny Śledzińskiej- Będkowskiej, Grzegorza Ziółkowskiego i Zdzisława Boksy wraz  z naszym  Asystentem ks. Łukaszem Grabiaszaszem oraz z innymi przedstawicielami duszpasterstw składali życzenia. Prezes Mariola Rakiewicz przekazała ks. biskupowi  kolejny nr Biuletynu AK oraz poprosiła o wpis do kroniki AK.

Grzegorz Ziółkowski