Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

Spotkanie POAK w Koninie 13 -01-2015

Tradycyjnie 13 dnia miesiąca w par. św. Wojciecha w Koninie odprawiona została Msza św. za Ojczyznę. Po Mszy św. odbyło się  pierwsze spotkanie oddziału parafialnego Akcji Katolickiej w Nowym Roku. Na spotkaniu powitał nas ks. prałat Józef Wysocki i przekazał kilka informacji, a wśród nich o obchodzonym 17 stycznia Dniu Judaizmu w Kościele katolickim oraz Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan  rozpoczynający się 18 stycznia.

 

W dalszej części przeprowadzone zostało ukonstytuowanie zarządu i komisji rewizyjnej. W kadencji 2015-2019 zarząd będzie pracował w następującym składzie : prezes Mariola Rakiewicz, v-prezes: Grzegorz Ziółkowski, sekretarz: Halina Bryja, skarbnik: Stanisława Urbaniak, członkowie zarządu: Katarzyna Jaworska, Irena Krzyżaniak, Franciszek Kowalski. Komisja rewizyjna: przewodniczący: Jadwiga Kos, członek: Zdzisław Boksa. 

Prezes przekazała kilka  informacji, a wśród  nich o spotkaniu w  Niedzielę Chrztu Pańskiego - 11 stycznia 2015 roku  z Pasterzem Diecezji w rodzinie diecezjalnych wspólnot.

Omówiony został program działania Akcji Katolickiej w Polsce, Diecezji oraz włączaniu się Oddziałów w powyższy program. Wśród najważniejszych wydarzeń Akcji Katolickiej będą:  

  • zakończenie wyborów w Oddziałach Parafialnych,
  • zebranie sprawozdawczo -wyborcze w DIAK,
  • sympozjum  z udziałem prof. Bogdana Chazana „Problem realizacji gwarancji wolności sumienia wobec  współczesnych  praktyk ostracyzmu”,
  • Diecezjalny Dzień Rodziny Wielopokoleniowej, piknik na powitanie lata,
  • Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę,
  • 33. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy Regionu Konińskiego do Matki Bożej Licheńskiej, Królowej Bolesnej

Ważnym wydarzeniem będzie II Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie.

Rok zamknie Święto Akcji Katolickiej w Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata.

Mając na względzie hasło wpisane w nowy czas życia kościelnego "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", mające nas przygotować do 1050 rocznicy Chrztu Polskiego oraz do II Kongresu Akcji Katolickiej, przydzielone zostały tematy do przygotowania dla poszczególnych członków oddziału parafialnego na każde spotkanie formacyjne.

Wszystkich chętnych zapraszamy na nasze spotkania.

Grzegorz Ziółkowski