Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

Spotkanie Akcji Katolickiej

 

19-03-2016

Dnia 19 marca b.r.  w Michelinie (Włocławek) odbyło się spotkanie władz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Spotkaniu przewodniczyła prezes AK  Mariola Rakiewicz oraz asystent AK diecezji włocławskiej ks. dyr. Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników Łukasz Grabiasz. Spotkanie rozpoczęto modlitwą  w kaplicy p.w. bł. Matki Teresy z

Kalkuty. 

Podczas obrad dokonano ukonstytuowania się władz zarządu, rady oraz komisji rewizyjnej. Podjęto uchwały przyjęcia regulaminu działania zarządu, rady oraz komisji rewizyjnej. Podjęto również uchwałę powstania  nowego Parafialnego Oddziału  Akcji Katolickiej  przy  parafii św. Zbawiciela we Włocławku. Wybrano kol. Mariusza Stachowiaka na lidera  //koordynatora/ odpowiedzialnego za  organizowanie spotkań  grupy wiernych, którzy są zainteresowani tą formą działalności świeckich w Kościele we Włocławku. 

Na spotkaniu prezes przedstawiła plan działania Akcji Katolickiej na 2016 rok, w tym godne uczczenie 20.  rocznicy powstania Akcji Katolickiej w diecezji włocławskiej.

Przedłożono również wnioski, propozycje i uwagi dotyczące działalności i funkcjonowania Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Na koniec wspólnota zgromadzenia oddała się pod opiekę św. Józefowi odmawiając litanię i z błogosławieństwem udzielonym przez ks. Łukasza powróciła do swoich parafii.

Katarzyna Jaworska