Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

II Konferencja z cyklu "Dyskusje o państwie, prawie i moralności"

„Ale nam się wydarzyło…”

W niezwykłej atmosferze, pełnej serdeczności i troski o dobro wspólne, wydarzyła się II Konferencja    z cyklu „Dyskusje o państwie, prawie i moralności”, zorganizowana przez Akcję Katolicką Diecezji Włocławskiej, pod honorowym patronatem Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa.

 

Uczestnicy piątkowego spotkania rozważali problematykę środków społecznego przekazu,  w szczególności skupiając się na ich posłannictwie oraz koniecznych zmian w obszarze mediów publicznych.

Znamienitym gościem tego spotkania był Pan dr Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa  i Sprawiedliwości. W swoim interdyscyplinarnym wykładzie, uwzględniającym najnowszą historię Polski, nauki prawne i socjologię, zgłębiał główny temat konferencji „Środki społecznego przekazu w służbie dobra wspólnego”. Drugi z zaproszonych prelegentów, Pan Redaktor Przemysław Babiarz, dziennikarz TVP, komentator sportowy, pełniący zaszczytną rolę jednego z ambasadorów Światowych Dni Młodzieży przedstawił temat „Widowisko zamiast poszukiwanie prawdy”.

Spotkanie otworzyli  Ks. Łukasz Grabiasz, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej i  Prezes  Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej Pani Mariola Rakiewicz.

Witając serdecznie przybyłych gości, wyjątkowość atmosfery podkreślił Pasterz Diecezji. Przypomniał, że to właśnie w Bazylice Katedralnej we Włocławku został wyświęcony Prymas Tysiąclecia, Ks. Kardynał  Stefan Wyszyński. Tutaj,  w  Seminarium włocławskim,  jednym z najstarszych w Polsce, uczył i wykładał, tu jego duch, jego nauka, jego myśli są starannie pielęgnowane - podkreślił ks. Biskup. Wyraził radość z obecności tak licznie przybyłych Parlamentarzystów, a w szczególności Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jest Pan jednym z tych, którzy w myśli Kardynała Wyszyńskiego szukają odpowiedzi na pytania dotyczące Polski, jej tradycji , kultury i dziedzictwa wartości, dziś tak bardzo zagrożonych.

Wprowadzając uczestników w zagadnienie konferencji,  Pani Mariola Rakiewicz mówiła o tym , jak wielką moc i znaczenie, w pomnażaniu właściwie rozumianego dobra wspólnego ma przekaz poprzez telewizję, radio i słowo pisane. Dlatego, obowiązkiem użytkowników mediów jest rozpoznanie i dobry wybór. Powinniśmy patrzeć na media jako na potencjalne, potężne narzędzie solidarności. „Solidarność jawi się jako konsekwencja prawdziwej i słusznej informacji oraz swobodnej wymiany myśli, które sprzyjają poznaniu i poszanowaniu innych”, o czym przypominają dokumenty Kościoła. Prezes Akcji Katolickiej wskazywała, że Polacy oczekują silnych mediów narodowych, z których popłynie: prawda zamiast kłamstwa, dobro zamiast zła. Mediów, dla których pierwszym nakazem i sensem działania będzie głoszenie prawdy i umacnianie solidarności.

Pierwszy z prelegentów, Pan Redaktor Przemysław Babiarz, diagnozując od wewnątrz kondycję mediów, stwierdził, iż stały się one przedsiębiorstwem, gdzie dominują emocje zamiast prawdy. Przekaz, który powinien być wiarygodny i adekwatny do rzeczywistego obrazu świata, wprowadza chaos, szum i natłok emocji, które przysłaniają pamięć. Niestety, ilość przechodzi w bylejakość – stwierdził dziennikarz. Zamiast oceny wartości, media zdominowała oglądalność. Dlatego, podkreślał w wystąpieniu, jednym z podstawowych zadań mediów jest budowanie wspólnoty. Media są pewną płaszczyzną spotkania, można ich użyć w dobrym, ale można też ich użyć w złym celu.  Ten dobry cel, który powinien nam przyświecać, to jest budowanie świadomości dobra wspólnego. Wyłanianie tych rzeczy wspólnych dla najszerszych kręgów odbiorców. I mówienie prawdy. Tylko prawda jest ciekawa.

Pan dr Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości w swym wystąpieniu podkreślał, iż to właśnie prawda ma być głównym celem mediów publicznych, tzw. „Mediów Narodowych” - po ich całkowitym zreformowaniu. Telewizja i radio publiczne już nie będą spółkami, tylko będą państwowymi osobami prawnymi. Mechanizmy czysto ekonomiczne, rynkowe mają być zdecydowanie ograniczone.  Dobro wspólne stanie się dla mediów publicznych  podstawową przesłanką funkcjonowania. Dobro publiczne, a więc docieranie do prawdy i odwoływanie się do tych wartości, które konstruują naszą wspólnotę narodową. Wartości , które wyrastają z naszej historii, a ta przecież jest ściśle związana z Kościołem – podkreślił.  W przygotowywanej Ustawie politycy,  twórcy i dziennikarze muszą znaleźć takie mechanizmy, by Polacy chcieli oglądać  media narodowe, i żeby te media mówiły prawdę, jednocześnie przekazując te wartości, które spajają naszą wspólnotę narodową. Prezes PiS dokonał też analizy, tego co działo się w mediach od 1989r. 

Po wystąpieniach był też czas na zadawanie pytań i dyskusję. Na zakończenie spotkania, Ks. Bp Wiesław Mering poprowadził wspólną modlitwę i udzielił uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia Pasterskiego błogosławieństwa.

opr. MR