Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

Akcja Katolicka broni życia

Zadanie opieki nad życiem i służenie mu spoczywa na wszystkich, zwłaszcza
w sytuacjach, gdy życie jest szczególnie słabe i bezbronne.

 Św. Jan Paweł II, „Evangelium vitae, 43”.

Akcja Katolicka broni życia

 

Akcja Katolicka w Polsce kieruje wyrazy szczególnego uznania wobec wszystkich podmiotów, które  w sposób indywidualny lub w swym wymiarze wspólnotowym, angażują się w pełną ochronę ludzkiego życia w naszej Ojczyźnie.  

 

Zauważamy, że w toczonej obecnie debacie poświęconej ochronie ludzkiego życia, spotykamy się ze zjawiskiem nadużywania autorytetu Kościoła, który niezmiennie uczy nas, że istnienie każdego człowieka jest wartością fundamentalną i nienaruszalną.

Zawracamy przy tym uwagę, że w dyskursie dotyczącym projektów proponujących ochronę życia, kluczową rolę, na naszym rodzimym gruncie odgrywa komunikat z 372. Zebrania Plenarnego KEP, w którym to Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, zwrócili wyraźnie uwagę na fakt, że ochrona życia stanowić musi obowiązek wszystkich obywateli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu.
W komunikacie, kardynałowie, arcybiskupi i biskupi stwierdzili wyraźnie, że: nie popierają karania kobiet, które dopuściły się aborcji.

Dlatego też, jako ludzie wiary nie włączamy się w inicjatywę obywatelską zgłoszoną przez Fundację PRO, której proponowany projekt obywatelski, oprócz prawnej ochrony wszystkich poczętych dzieci, wprowadza karalność kobiet, dopuszczających się przerwania ciąży.

 Wsłuchując się w głos Pasterzy, Akcja Katolicka, podejmuje wysiłki zmierzające do poparcia projektu ochrony życia, który wyklucza możliwość karania kobiet. W tym celu, nasze Stowarzyszenie, wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, podejmuje działania na płaszczyźnie edukacyjnej, których celem będzie uświadamianie polskiemu społeczeństwu faktu, że kochamy każde dziecko a przygotowywany projekt ustawy zmierza nie tylko w kierunku zapewnienia prawa do życia każdemu poczętemu dziecku, ale służy też wzmacnianiu i ochronie macierzyństwa.   

Drodzy członkowie Akcji Katolickiej, Szanowni Obywatele, którzy nie podzielacie chrześcijańskiego światopoglądu, uczyńmy razem wszystko, w tym celu, aby głos upominający się o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka, szedł w parze z otoczeniem troską również jego matki. Niech nasze wspólne wysiłki podążają mocnym i zdecydowanym krokiem w budowaniu cywilizacji życia
i miłości.

Urszula Furtak

  Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

Warszawa, 06 maja 2016 roku.