Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

35. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy Regionu Konińskiego. Zaproszenie

„IDŹMY I GŁOŚMY Z MARYJĄ”

Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej oraz współorganizatorzy: Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha – zapraszają na doroczną,

35. Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu w dniu 27 sierpnia 2017 roku (w niedzielę)

Rok 2017 jest rokiem maryjnym, który niesie ważne wydarzenia dla Kościoła w Polsce: trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 50. rocznicę  Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

 

W tym szczególnym Roku, pragniemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga  i być świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Zanieśmy Maryi wkład naszego życia, by chrześcijaństwo  w naszej Ojczyźnie było żywe i pociągające. Nasze wszelkie działania zawierzmy orędownictwu Matki Bożej Bolesnej. Chcemy nieść ewangelię nadziei. „Idźmy i głośmy z Maryją”!

Modlitwą w czasie Mszy Świętej obejmiemy naszą Ojczyznę i Rodziny, prosząc o odnowę w Ojczyźnie, w narodzie polskim, w każdym z nas, czci i ufności wobec Boga.

Program Pielgrzymki:

11.30 – zbiórka i wymarsz, kościół św. Wojciecha

16.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny i Rodzin w licheńskiej bazylice.

Na szlak pielgrzymi zapraszamy poczty sztandarowe.

Duszpasterze konińskich parafii oraz Organizatorzy serdecznie zapraszają rodziny, ludzi młodych oraz ludzi pracy do Wspólnoty oddającej się pod opiekę Maryi.