Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

Życie na wzór Maryi

 

Rok 2017, to rok szczególny, nazwany Maryjnym. Jakże  bogaty w ważne wydarzenia dla nas, ludzi wierzących. Przeżywamy trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie i 50. Rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

 

Wspólnota Akcji Katolickiej w całej Polsce, podąża do Sanktuariów, przed cudowny wizerunek Matki Bożej, aby zawierzyć Jej swoje rodziny, miejsca pracy i wszystkie swoje działania.

Tegoroczna, XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej, Królowej Bolesnej przebiegała pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”, tym samym, z którym w czerwcu przyszliśmy na Jasną Górę.

Jak każdego roku, w ostatnią niedzielę sierpnia Ludzie Pracy idą do Matki Bolesnej, która jest dla nich przewodniczką i opiekunką, zawsze gotową ich wysłuchać. W roku jubileuszowym niosą wielkie dziękczynienie za każde dobro, za każdą przemianę dokonaną za Jej przyczyną na przestrzeni 35 lat.

Wyruszyli na szlak z parafii św. Wojciecha w Koninie, po błogosławieństwie udzielonym na drogę  przez ks. proboszcza Józefa Wysockiego, z całymi rodzinami  jako wspólnota w  modlitwie i w pieśni, pod duchową opieką ks. Krzysztofa Kuranta. W licheńskim Sanktuarium, przy pomniku św. Jana Pawła II serdecznie powitał pielgrzymów ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii św. Doroty w Licheniu.

Podczas Mszy Świętej, w licheńskiej bazylice  przed Cudownym Obrazem Matki Bożej,  modlili się licznie zgromadzeni pielgrzymi, w intencji Ojczyzny i Rodzin. Eucharystii przewodniczył  ks. prał. Józef Wysocki, w koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. prał. Wojciech Kochański wikariusz biskupi, ks. dr prał. Tomasz Michalski oraz ks. Łukasz Grabiasz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. Słowo Boże głosił, zaproszony na uroczystości, ks. dr Jan Bartoszek, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Kaznodzieja, zwracając się do wiernych, zachęcał do wewnętrznej refleksji i odpowiedzi na pytanie: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus. „Maryja zawsze wskazywała na Jezusa, i jeśli jeszcze nie mamy pewności jak odpowiedzieć na pytanie Jezusa z dzisiejszej ewangelii: „A wy za kogo Mnie uważacie”, to wpatrując się w wizerunek Matki Bożej Bolesnej z Lichenia znajdźmy w sobie odwagę, aby w szczerości naszych serc odpowiedzieć Jezusowi na to, może kłopotliwe dla nas pytanie” – zachęcał. Zwracając się do Ludzi Pracy przekonywał, że człowiek nie może pozostać obojętny w stosunku do najważniejszego pytania swojego życia. Ksiądz Jan podkreślił, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich Maryjnych wydarzeń jest modlitwa różańcowa, do gorliwości której Maryja zachęcała, aby wyprosić łaskę Bożego Miłosierdzia. Polecał ją zgromadzonym na Eucharystii, uświadamiając, że „Różaniec nie tylko otwiera niebo! Ma też moc uczynić ziemię skrawkiem nieba: obdarzyć ludzi pokojem, położyć kres wojnom”. Na zakończenie homilii zaznaczył,  że modląc się z wiarą na różańcu nie musimy już składać Bogu żadnych innych deklaracji, bo ta postawa jest już odpowiedzią: za kogo uważam Jezusa w swoim życiu i jakie miejsce zajmuje w nim Maryja. Pielgrzymi, zgromadzeni na Mszy Św., za wstawiennictwem Matki Bożej Licheńskiej prosili za Ojczyznę, aby poprzez odnowę moralną i duchową, stała się narodem ludzi wolnych i odpowiedzialnych, narodem który wszelkie trudności potrafi rozwiązać w duchu jedności, miłości i prawdy. W bliskości relikwii Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, za Jego wstawiennictwem prosili za Ludzi Pracy, aby ubogaceni doświadczeniem Bożego Miłosierdzia umieli je przekazać w swoich rodzinach, środowiskach i miejscach pracy. Modlili się także za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi. Po przyjęciu błogosławieństwa i zakończeniu Mszy Św. uczestnicy dorocznej, jubileuszowej pielgrzymki udali się pod pomnik Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie kontynuowano uroczystości. Tam odśpiewano Hymn Polski, odmówiono litanię do Błogosławionego, złożono kwiaty i zapalono znicze.

W imieniu Organizatorów pielgrzymki: Oddziału Akcji Katolickiej i Konfraterni ks. Jerzego Popiełuszki  działających przy parafii św. Wojciecha w Koninie oraz NSZZ „Solidarność” KWB Konin, głos zabrała Mariola Rakiewicz Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. Zwracając się do ks. Adama Stankiewicz MIC, wicekustosza licheńskiego Sanktuarium, skierowała słowa wdzięczności dla Strażników Matki Bożej Bolesnej, Księży Marianów za wieloletnią współpracę i życzliwość, za radość z jaką  każdego roku oddają pielgrzymów pod opiekę Matki Najświętszej. Wybrzmiały podziękowania dla wszystkich kapłanów za dar Wspólnoty wiary i modlitwy.

W sposób szczególny dziękowała ks. Józefowi Wysockiemu, proboszczowi parafii św. Wojciecha, gdzie dla Ludzi Pracy wszystko się zaczęło i trwa do dziś, za ojcowską posługę, wzór miłości Boga i Ojczyzny. Ks. dr Janowi Bartoszkowi za głoszone słowo Boże, „które jest dla nas wielkim wsparciem, zadaniem i nadzieją” -  podkreśliła. Z wdzięcznością wymieniła poczty sztandarowe, chór „Soli Deo” pod dyrekcją Katarzyny Jaworskiej, który uświetnił uroczystości. Na zakończenie zwracając się do Pielgrzymów powiedziała : „Ubogaceni słowem Bożym i modlitwą u stóp Maryi, w duchowej bliskości z Błogosławionym ks. Jerzym, pełni czci i ufności wobec Boga, wracajmy do naszych domów i środowisk z przesłaniem „Idźmy i głośmy z Maryją”.

 

Mariola Rakiewicz,

Zdjęcia Mariusz Stachowiak