Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej

 

 

 

    Jasnogórska Królowo  Polski, Bogarodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i Nasza Matko!

    W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki Twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu.    Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów.

 

    Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji KatolickiejA

    - kształtowanie sumień,

    - formację duchowo-moralną i intelektualną,

    - budzenie odpowiedzialności za Kościół,

    - ożywianie ducha apostolskiego,

    - wychowywanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią,

    - kształtowanie świadomości kościelnej.

    Spraw Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi,

    aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii Świętej;

    aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci;

    aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i jego pasterzy;

    aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym;

    aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny.

    Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej , by Chrystus stał się:

    dla niewidzących - światłem,

    dla grzeszących - nawróceniem,

    dla zagubionych - drogą,

    dla poszukujących - prawdą i życiem,

    dla dobrych - umocnieniem.

    Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań , do których powołuje nas Chrystus w swoim świętym Kościele. Amen.