Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

Śwęto Chrystusa Króla

Ekscelencje Księża Biskupi, Czcigodni Księża Asystenci, Drodzy członkowie i Przyjaciele Akcji Katolickiej!
W wielu miejscach Polski w naszych akcyjnych wspólnotach rozpoczynają się liczne spotkania i uroczystości związane z obchodami Święta Patronalnego Akcji Katolickiej, Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata.


Święto to staje się wspaniałą okazją aby Wszystkim Pasterzom naszych diecezji oraz całej wielkiej wspólnocie Kapłanów Asystentów Akcji Katolickiej z serca podziękowad za zaufanie jakim obdarzacie świeckich w swoich diecezjach i parafiach. Za Wasze błogosławieostwo, towarzyszenie nam, wsparcie i wszelką pomoc w prowadzeniu misji podejmowanej przez Akcję Katolicką.
Szanowni Paostwo, drodzy Bracia i Siostry zjednoczeni pod sztandarem Chrystusa Króla i Pana Wszechświata w Akcji Katolickiej, wszystkim bez wyjątku przekazuję radośd pozdrowienia i zapewnienia w duchowej łączności. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję za mijający wspólny rok pracy i liczne apostolskie działania. Dziękując za liczne dary Waszej modlitwy, nieustannie o nią w wielu intencjach Kościoła i Ojczyzny serdecznie proszę.
Jednocześnie Wszystkim składam najpiękniejsze życzenia. Niech Chrystus Król i Pan Wszechświata poprzez nasze serca i otwarte dłonie umacnia swój Kościół. Niech Boża Opatrznośd każdego z akcyjnej rodziny prowadzi i ma w swojej opiece.
Króluj nam Chryste!
Urszula Furtak,
prezes KIAK 

zdjęcie z uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w Koninie parafii św Wojciecha.