Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

36. Pieszą Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Zaproszenie

 

Sierpień,  2018 roku

 Do Ludzi Pracy Regionu Konińskiego

 „Z Maryją, w służbie Bogu i Ojczyźnie”

Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej oraz współorganizatorzy:

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha –

 zapraszają na doroczną, 36. Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

 

w dniu 26 sierpnia 2018 roku (w niedzielę)

 Rok 2018 jest czasem, w którym chcemy pamiętać o pięknym Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W tym szczególnym Roku niesiemy dziękczynienie za wielki dar wolności. Pragniemy pogłębiać w sobie postawę patriotyczną, kochać całym sercem to, co ojczyste, bronić prawdę historyczną i tożsamość naszego narodu. Z Maryją – zawsze wolni -  chcemy służyć Bogu i Ojczyźnie, nasze wszystkie działania zawierzamy Jej orędownictwu.

„Chronić niepodległości to sumiennie podążać za wartościami”  (abp Stanisław Gądecki)

 Program Pielgrzymki:

11.30 – zbiórka i wymarsz, kościół św. Wojciecha.

16.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w licheńskiej bazylice.

17.15 – Uroczystość przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 Na szlak pielgrzymi zapraszamy poczty sztandarowe.

Duszpasterze konińskich parafii oraz Organizatorzy serdecznie zapraszają rodziny, ludzi młodych oraz ludzi pracy do Wspólnoty oddającej się pod opiekę Maryi.

  W imieniu Organizatorów,  Mariola Rakiewicz – prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej