Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
swwojciechakonin.jpg

III Konferencja „Być Polakiem – duma i powinność”, 24 kwietnia 2019 Włocławek

 
 
 

 

W  Muzeum Diecezjalnym we Włocławku odbyła się trzecia konferencja z cyklu Dyskusje o państwie, prawie i moralności, zorganizowana przez Akcję Katolicką Diecezji Włocławskiej z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. To cykliczne wydarzenie, poświęcone sprawom najważniejszym dla Polski i Polaków, zostało objęte honorowym patronatem  Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa.

Podczas konferencji  główny wykład „Być Polakiem – duma i powinność” wygłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan  dr Jarosław Kaczyński, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię polskich ruchów patriotycznych począwszy od okresu sprzed I wojny światowej do lat 90. Mówił o wieloaspektowym charakterze patriotyzmu i wielkiej wartości wolności:  „Polska musi pozostać wyspą wolności, prawdziwej wolności słowa, wolności religijnej i prawdziwej wolności, politycznej. „Następuje atak na Kościół, jakiego nie było w latach 90. Mam na myśli m. in. film „Kler” - i mamy do czynienia z bezpośrednim atakiem na rodzinę i dzieci – seksualizacja dzieci, ten cały ruch LGBT, gender. (…) To jest importowane, ale one dzisiaj rzeczywiście zagrażają naszej tożsamości, naszemu narodowi, jego dalszemu trwaniu i wobec tego polskiemu państwu” – podkreślił J. Kaczyński.

Wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości poprzedziły dwa referaty wprowadzające: „Pamięć i tożsamość” dr. nauk prawnych Filipa Rakiewicza oraz „Prawda i sprawiedliwość” redaktora Krzysztofa Ziemca.

Pierwszy z nich „Pamięć i tożsamość” poświęcony był zagadnieniom świadomości narodowej oraz roli  historii wspólnoty narodowej i pamięci społecznej w jej kształtowaniu. W nauce prawa, dr F. Rakiewicz wyodrębnił poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste, korzystające z ochrony prawnej. „Poczuciem tożsamości narodowej jest ten element samoświadomości człowieka, który odnosi się do jego przynależności do narodu. Przejawia się on w zespole poglądów i przekonań związanych z uczestnictwem we wspólnocie narodowej, z którą identyfikuje się człowiek. Chodzi więc o suwerenność, nietykalność tej sfery osobowości człowieka, jaka jest związana z narodem, z którym człowiek się utożsamia, czyli uznaje za własny, w tym znaczeniu do niego przynależąc . Ochroną w ramach tego dobra osobistego jest objętych wiele sytuacji” – wyjaśniał adwokat. „Można do nich przykładowo zaliczyć udział w uroczystościach świąt narodowych, głoszenie przekonań i poglądów związanych z własną przynależnością narodową, czy wychowywanie dzieci zgodnie z tymi przekonaniami i poglądami. Ochrona ta zakłada także zakaz oczerniania czy ośmieszania wspólnoty narodowej. Jest to bowiem przejaw poniżania godności człowieka”. W swojej wypowiedzi odniósł się między innymi do wypowiedzi o „polskich obozach koncentracyjnych” jako przykładu naruszenia dobra osobistego w postaci poczucia tożsamości narodowej. „Przekazy o „polskich obozach” są od dawna narzędziem manipulacji ze strony zagranicznych środowisk. Czasami ma to miejsce z powodu niewiedzy, czy zwykłego niedbalstwa, a czasami ma charakter świadomy i w pełni zamierzony” – podkreślił.

Drugi   z tematów  „Prawda i sprawiedliwość” omówił redaktor Krzysztof Ziemiec. Korzystając z własnego dorobku doświadczenia dziennikarskiego mówił o potrzebie dążenia do prawdy, do lepszego życia publicznego i debaty publicznej wolnej od nienawiści i tzw. hejtu. Jako ojciec dorastających dzieci odniósł się również do współczesnych zagrożeń dla rozwoju i przyszłości młodego pokolenia Polaków oraz rodzin. Wskazywał na brak autorytetów, seksualizację dzieci, szczególnie podkreślając negatywny wpływ cyfrowego świata  tj.  komputera, Internetu, telefonu - bez których młodzież nie wyobraża sobie dzisiaj życia.

Prowadząca konferencję prezes diecezjalnego zarządu Akcji Katolickiej zwróciła uwagę na destrukcyjne działania. „Próbuje się nam narzucać ideologię obcą naszej kulturze i tradycji, niszczącą nasze wartości, naszą polskość, zawłaszczyć prawo rodziców do decydowania o wychowania i edukacji dzieci, kwestionuje porządek prawny i moralny naszego państwa, uderza w „Kościół , który zawsze był z narodem . I Kościół nie może porzucić narodu” – mówił Prymas Tysiąclecia. Teraz, gdy ten atak się nasila, to jest nasz czas, ten czas, by jasno zdefiniować własną tożsamość i bronić Kościół. Mamy obowiązek obnażać zło  i mówić głośno „Non possumus”! współczesnej Hydrze. Tym wszystkim, którzy jednoczą się by deptać, uwłaczać wszystkiemu co polskie, co patriotyczne i katolickie. Miłość Ojczyzny naszym prawem (Amor patriae nostra lex), to piękne motto polskiej husarii. Implikacją tego prawa jest nasza indywidualna i wspólnotowa odpowiedzialność za Polskę, powinność szacunku dla wartości, które stanowią o tkance Polski i polskości. To powinność wierności dziedzictwu i naszej tożsamości”.

Na zakończenie, Pasterz Diecezji, dziękując za wyjątkowe spotkanie organizatorom i uczestnikom konferencji, powiedział: „niech Bóg pozwoli nam zrealizować te wizje, te zamiary, które uważamy za najważniejsze dla naszej Ojczyzny. (…) Wiele zależy od tego, kogo w życiu spotkamy, kto zostaje postawiony przez Pana Boga na naszej życiowej drodze. To spotkanie to nie jest tylko wymiana informacji, ale umiejętność zarażenia tego, kogo się spotyka tymi wartościami, tymi treściami, które są drogie sercu mówiącego. W tym sensie dziękuję za spotkanie, które się tu odbyło. Wychodzimy stąd inni. Myślimy o sprawach, co do których wydawało nam się, że mamy całkiem niezłe pojęcie, nieco inaczej. Wychodzimy ubogaceni refleksjami, którymi panowie zechcieli się z nami podzielić”.

mrgz