Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

37. Zaproszenie na Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

 

 

Do Ludzi Pracy Regionu Konińskiego 

„Maryjo, w Twoim wstawiennictwie pokładamy całą naszą ufność". Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej oraz współorganizatorzy: Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha – zapraszają na doroczną,

37. Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

w dniu 25 sierpnia 2019 roku (w niedzielę)

w intencji Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa  i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski.

W tym trudnym i bolesnym czasie naznaczonym pogardą,  poniżaniem i szyderstwem z najświętszych dla katolików znaków, stawiamy opór i trwamy w sprzeciwie wobec szerzącej się ideologii, „tęczowej zarazy”. Mówimy głośne „Non possumus” - tym wszystkim, którzy jednoczą się by deptać, wszystko co polskie, co patriotyczne i katolickie. Nie pozwolimy opanować dusz, serc i umysłów naszych i naszych dzieci.     Z Maryją – zawsze autentycznie wolni -  w Jej wstawiennictwie pokładamy cała naszą ufność.

Program Pielgrzymki:

11.30 – Zbiórka i wymarsz, kościół św. Wojciecha.

15.15 – Powitanie pielgrzymów przy pomnika Św. Jana Pawła II przed kościołem św. Doroty

16.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski w licheńskiej bazylice.

17.15 – Uroczystość przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Na szlak pielgrzymi zapraszamy poczty sztandarowe.

Duszpasterze konińskich parafii oraz Organizatorzy serdecznie zapraszają rodziny, ludzi młodych oraz ludzi pracy do Wspólnoty oddającej się pod opiekę Maryi. „Bądź wierny, idź”.                                                         

W imieniu Organizatorów,

 

        Ks. prał. Józef Wysocki                                                       Mariola Rakiewicz

Proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha         prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej