Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

Noworoczne spotkanie ks. bp Wiesława Meringa z duszpasterstwami specjalistycznymi, działającymi w diecezji włocławskiej.

 

 
Spotkanie miało miejsce, tradycyjnie, we włocławskim seminarium duchownym, w Święto Chrztu Pańskiego (w tym roku 12 stycznia). Rozpoczęło się ono Mszą św. w kościele św. Witalisa, której przewodniczył Pasterz Diecezji, a oprawę liturgiczną pełniła grupa Odnowy w Duchu Świętym.


 
Księdza Biskupa oraz wszystkich obecnych na Eucharystii powitał ks. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Biskupiej, organizator wydarzenia.

Homilię wygłosił ks. Krzysztof Antczak, diecezjalny moderator ruchu. 
W słowie przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup wskazał na podwójną przyczynę corocznych spotkań z przedstawicielami duszpasterstw działających w diecezji: podziękowanie i wzajemne umocnienie.
 
Nawiązując do pierwszego z nich, Pasterz Diecezji przypomniał ubiegłoroczne wydarzenie modlitewne „Polska pod Krzyżem”, które było inicjatywą ludzi świeckich. W tym miejscu bp Mering wyraził słowa wdzięczności wobec wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przebieg „wielkiego spotkania na kruszyńskim lotnisku”. Podziękował również duchowym opiekunom poszczególnych grup za duszpasterski zapał, a świeckim za ich świadectwo wiary. Przechodząc do drugiego powodu dorocznych spotkań z duszpasterstwami, Ksiądz Biskup, zauważył, że mają one służyć „wzajemnemu umocnieniu i solidarności, abyśmy się czyli silniejsi” w świecie, w którym Kościół często jest ośmieszany i opluwany. Jednak – jak podkreślił bp Mering – „Pan zawsze staje po naszej stronie i pomaga nam w dobrych sprawach”.
Na zakończenie Hierarcha życzył wszystkim obecnym „odwagi i męstwa w dawaniu świadectwa Jezusowi”. Zawierzając zaś wszystkich Panu Bogu, Ksiądz Biskup prosił, aby napełnił On serca obecnych na liturgii „gorliwością, wiarą i gotowością do służenia największym wartościom, które decydują o szczęściu i pomyślności ludzkiego życia”.
 
Druga część spotkania miała miejsce w seminaryjnym refektarzu, gdzie w imieniu wszystkich przybyłych, słowa wdzięczności i noworocznych życzeń wobec Pasterza Diecezji wypowiedzieli przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym.

Zwieńczeniem spotkania była agapa przygotowana dzięki staraniom ks. rektora Jacka Szymańskiego oraz ks. prokuratora Marcina Filasa. Był to też czas osobistej rozmowy z Księdzem Biskupem i wymiany duszpasterskich doświadczeń między poszczególnymi grupami.