Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

38. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej Licheńskiej

Do Ludzi Pracy Regionu Konińskiego

 " Moc Rodziny i Narodu w Chrystusie i Maryi" Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej oraz współorganizatorzy: Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha – zapraszają na doroczną,  38. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej Licheńskiej 30 sierpnia 2020 r.

 

w intencji

Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski.

Program Pielgrzymki:

9.30                 Zbiórka i pożegnanie pielgrzymów przy kościele św. Wojciecha (przy pomniku orła).

9.40                 Wyjazd autokarami  pielgrzymów do Lichenia.

                        Opłata za dojazd 5zł;  Opłata za powrót 5 zł. Maseczki obowiązkowe.

10.25               Powitanie pielgrzymów  przy pomniku św. Jana Pawła II  /przy bazylice/ i   złożenie kwiatów

                        przez członków Akcji Katolickiej

10.30               Różaniec w intencji Ojczyzny przed pomnikiem św. Jana Pawła II przed bazyliką

                         prowadzi ks. prałat Józef  Wysocki

12..00              Msza święta -  bazylika.  Przewodzi Eucharystii  i homilię głosi : 

                        Ks. biskup Ordynariusz Wiesław Mering

                       Msza św. w intencji : Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie zniewagi,  bluźnierstwa

                       i świętokradztwa przeciw Bogu i  Królowej Polsk

 13.30              Uroczystość przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki przewodzi ks. prałat Józef Wysocki  

                                                              

                                               W imieniu Organizatorów,

 

        Ks. prał. Józef Wysocki                                              Mariola  Rakiewicz                              ks. Łukasz Grabiasz

Proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha         prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej        Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej