Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
swwojciechakonin.jpg

Biskupi wybrali Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce!!

27 Sie 2020 ·

Urszula Furtak została ponownie wybrana na funkcję prezesa Akcji Katolickiej w Polsce. Tym samym, rozpoczęła nową czteroletnią kadencję 2020-2024 pracy apostolskiej w naszym stowarzyszeniu, w roku poświęconym patronowi Akcji Katolickiej, św. Janowi Pawłowi II.

27 sierpnia 2020 r., podczas 386. Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, zebrani na Jasnej Górze biskupi, powierzyli ponownie kierowanie Akcją Katolicką w Polsce Urszuli Furtak, dotychczasowej prezes KIAK.

Urszula Furtak związana jest z Akcją Katolicką diecezji zielonogórsko-gorzowskiej od 1996 r. W latach 1999-2011 animowała apostolstwo laikatu w charyzmacie Akcji Katolickiej w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej, gdzie pełniła funkcję prezesa. W latach 2007-2018 kolejni biskupi mianowali ją prezesem Diecezjalnego Instytutu. Obecnie czynnie włącza się w prace zarządu diecezjalnego. W Radzie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zasiada od 2007 r. W latach 2012-2016 pełniła funkcję członka zarządu KIAK. W 2016 r. polscy biskupi po raz pierwszy powierzyli Urszuli Furtak kierowanie Akcją Katolicką, wybierając na funkcję prezesa.

Tuż po wyborze stawiamy pytanie Pani Prezes o to, w jaki sposób ocenia dzisiejszy wybór biskupów? „Cieszę się, że duch apostolskiej odpowiedzialności za Kościół przyświecał wszystkim trzem kandydatom. Gratuluję im odwagi. Jednocześnie ufam, że w dalszej działalności, wspólnie kształtować będziemy oblicze i ducha Akcji Katolickiej w Polsce. Żywię nadzieję, że miniony czas dał nam solidny fundament, na którym obecnie możemy budować przyszły kształt stowarzyszenia, niosąc Dobrą Nowinę współczesnemu człowiekowi i światu. Dziś doskonale widać, że niesienie Ewangelii staje się coraz bardziej trudne”. Pani Prezes dodaje przy tym, że: „Obecnie staje naprzeciw siebie prawda wiary z przykazaniami z kamiennych tablic, na które napiera źle rozumiana wolność wsparta bezduszną ekonomią i kulturą, które chcą wyrugować chrześcijaństwo z przestrzeni społecznej. Kiedy jednak bez zwątpienia przestrzeń serca oddaje się panowaniu Chrystusa, to On je umacnia, daje siłę i nade wszystko wskazuje właściwą drogę. Właśnie ten rodzaj służby Kościołowi i Ojczyźnie zamierzam w drugiej kadencji, wcielać w swoje życie i działalność Akcji Katolickiej. Idąc drogą, którą wyznaczył nam papież Franciszek w tym właśnie duchu podejmować będę działania, w których kluczową rolę odgrywać będzie troska o zbawienie bliźniego”.

******

Od młodości Urszula Furtak związana jest z Gubinem. Tam również rozpoczyna swoją przygodę z Kościołem i apostolstwem laikatu. Zaraz po maturze za promowanie wartości chrześcijańskich i zaangażowanie w działalność Kościoła katolickiego, zostaje skierowana do odbycia służby wojskowej. Czas przymusowej służby wojskowej paradoksalnie przyczynił się do wewnętrznego umocnienia wiary i obrania intensywnego kursu na działalność apostolską w Kościele i świecie, w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II. Pani Prezes od wielu lat mieszka w Zielonej Górze, gdzie angażuje się w prace lokalnego środowiska promując wartości chrześcijańskie. Jest absolwentką Politechniki oraz Wydziału Nauk Ścisłych, Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła również studia w Szkole Głównej Handlowej. Jak mówi sama o sobie: „Niemalże od zawsze, poprzez pracę zawodową w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, z dumą noszę mundur górniczy. Niezwykle ważną formę służby stanowi dla mnie działalność w Akcji Katolickiej. To właśnie tutaj realizuję swoje powołanie apostolskie wraz z mężem Ryszardem”. Nadmieniamy tutaj, że Pan Ryszard Furtak pełni obecnie funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W realizacji wielu inicjatyw naszą Panią Prezes wspiera syn z małżonką.

Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce ciesząc się z faktu wyboru Urszuli Furtak na funkcję prezesa KIAK, składają serdeczne gratulacje i oczywiście wspierają modlitwą. Pani Prezes, niech mottem bieżącej kadencji będzie uobecnienie w działalności Akcji Katolickiej zawołania papieża Piusa X: „Omnia instaurare in Christo” („Wszystko odnowić w Chrystusie”). Niech papieskie słowa wyznaczają rytm apostolskiego stylu życia, któremu towarzyszy świadomość, że polscy biskupi dokonali Pani wyboru w roku celebrowania setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Dodatkowo wybór ten dokonał się w miejscu, w którym święty papież jak sam twierdził nauczył się zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie.

Dr Artur Dąbrowski

rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce