Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

Święto Akcji Katolickiej w diecezji - 2021 rok

Króluj nam Chryste !

Akcja Katolicka obecna w parafiach diecezji włocławskiej, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywała swoje święto patronalne oraz jubileusz dwudziestopięciolecia odnowienia działalności. Podczas uroczystych Mszy Świętych członkowie Akcji Katolickiej modlili się za Ojczyznę, prosili o rozbudzenie świadomości w budowaniu Królestwa Chrystusowego oraz umocnienie wiary wszystkich pragnących Mu służyć. W parafii św. Wojciecha w Koninie oprawę Mszy św. śpiewem uświetnił chór „Soli Deo” , a w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej miejscowy chór parafialny - w przeddzień wspomnienia św. Cecylii, patronki chórzystów. Niedzielne, radosne święto patronalne w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej w Dobrej, Izbicy Kujawskiej, Koninie i w Osięcinach ilustruje zamieszczony fotoreportaż zamieszczony w galeri.