Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

41. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej.

 

  1. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej.

 

W tym roku 41. Pielgrzymka Ludzi Pracy wyruszyła do Matki Bożej Licheńskiej  pod hasłem „Z Tobą Matko w Kościele Chrystusa”.

Organizatorami pielgrzymki już od wielu lat są: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Włocławek, Konfraternia im. ks. Jerzego Popiełuszki, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy kościele św. Wojciecha w Koninie oraz NSZZ "Solidarność" Kopalni Konin.

W ostatnią niedzielę sierpnia pielgrzymi wyruszyli spod kościoła św. Wojciecha w Koninie pod przewodnictwem ks. Piotra Stannego, wikariusza parafii św. Wojciecha. W tym roku pielgrzymowało 105 pątników. Szli nie tylko ludzie pracy, ale młodzież i dzieci z rodzicami. Indywidualnie w licheńskiej bazylice dołączyli starsi, którym trudno dotrzeć o własnych siłach do Lichenia. Przyjechali też członkowie Akcji Katolickiej z Osięcin i Dobrej.

W licheńskim sanktuarium tradycyjnie przy pomniku św. Jana Pawła II powitał pielgrzymów  ks. Jan Czupryński MIC, wikariusz parafii św. Doroty w Licheniu.

Mszy św. w licheńskiej bazylice, odprawionej w intencji rodziny i ojczyzny, przewodniczył  ks. dr Henryk Witczak, proboszcz parafii św. Wojciecha w Koninie. W koncelebrze mszy św. uczestniczył również ks. Adam Stankiewicz MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży Marianów, który powitał przybyłych pielgrzymów  i ks. Łukasz Grabiasz, dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników i asystent Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej.

 

– Człowiek współczesny wie, kim jest Jezus Chrystus. Jednak kiedy przychodzi czas wypełnienia obowiązków, które stawia przed nim Chrystus, to szuka sposobu, by odejść, nie brać na siebie żadnej odpowiedzialności. W tym niewiele różnimy się od św. Piotra. Warto zauważyć, że chwiejnemu w swojej wierze Piotrowi Chrystus mówi: „Ty będziesz skałą, na tej skale zbuduję mój Kościół”. Nie na doskonałości wiary, doskonałości moralnej, ale na Tobie jako takim. Ty masz być człowiekiem, który sam zgłębia tajemnice Chrystusa po to, by uwierzyć w Niego. Jednocześnie jesteś tym, który dla człowieka ma stanowić opokę. Jak Chrystus powołał Piotra, by był skałą, na której ma być utwierdzony Kościół, tak powołuje również nas, byśmy naśladowali Chrystusa – zaznaczył w homilii ks. dr Henryk Witczak.

Do pielgrzymów słowo w liście skierował biskup ordynariusz włocławski Krzysztof Wętkowski. „Nadzieja w Panu nigdy nie zawodzi. Najlepszym wzorem zawierzenia Bogu jest Maryja. W tym roku nawiedza ona parafie naszej diecezji w znaku ikony jasnogórskiej, stając pośród nas wskazuje na Jezusa. Wpatrując się w oblicze Bolesnej Królowej Polski prośmy, by Maryja wspierała nas swoim wstawiennictwem” – odczytał ks. Łukasz Grabiasz.

W liturgii uczestniczył poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin. Po mszy św. pielgrzymi zatrzymali się przy pomniku św. Jana Pawła II, swojego patrona. Przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki po odśpiewaniu hymnu Polski pielgrzymi odmówili Litanię do św. Jana Pawła oraz modlitwę  do bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Po odmówieniu modlitw złożono kwiaty i zapalono znicz. Na zakończenie prezes Akcji DIAK Mariola Rakiewicz podziękowała za wspólną modlitwę i pielgrzymowanie. Natomiast  ks. Adam Stankiewicz MIC zaprosił do licheńskiej bazyliki nie tylko na 42.pielgrzymkę, ale do częstszego odwiedzania Matki Bożej, aby wypraszać łaski dla swych rodzin i ojczyzny.

 

 

 

 

opr. G Ziółkowski