Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

Byliśmy u naszej Matki - Z pielgrzymkowego szlaku

Akcja Katolicka w Polsce

Byliśmy u naszej Matki - Z pielgrzymkowego szlakuJuż po raz  trzydziesty wyruszyli ludzie pracy z konińskich parafii do Matki Bożej Bolesnej Licheńskiej obranej przez Solidarność Regionu Konińskiego w 1981 roku na patronkę NSZZ „Solidarność” Regionu Konińskiego.

Jak co roku około 400 pielgrzymów pożegnał proboszcz parafii św. Wojciecha w Koninie ks. prałat Józef Wysocki, opiekun parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, która po raz kolejny razem z Konfraternią im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Solidarnością Kopalni Konin była organizatorem XXX Pielgrzymki Ludzi Pracy.

       Hasło tegorocznej pielgrzymki to: „Kościół naszym domem, a Maryja naszą Matką.” Wśród pielgrzymów pojawiły się twarze  pielgrzymujące niezmiennie od trzydziestu lat. Byli i młodzi idący ze swoimi rodzicami lub dziadkami. Była  również młodzież po raz pierwszy wyruszająca z nami na ten pielgrzymkowy szlak, chętnie włączająca się do wspólnej modlitwy.  Pielgrzymi w trakcie drogi w modlitwie różańcowej powierzali polskie rodziny i  naszą Ojczyznę. Polecaliśmy za pośrednictwem naszej umiłowanej Matki  nie tylko swoje intencje, prosiliśmy o ludzi mądrych rządy naszego kraju sprawujące, prosiliśmy, aby nasza Matka wyprosiła u swego Syna łaskę dla konińskich rodzin, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji, nie tylko materialnej. Pielgrzymkę ludzi pracy doprowadził do Lichenia ks. Rafał Kędzierski.  Tam powitała nas orkiestra górnicza pod dyrekcją Wojciecha Jankowskiego. Przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II, kroplami święconej wody oraz zawsze życzliwymi słowami, powitał konińskich pielgrzymów zmierzających do swojej Matki w Jej święto, proboszcz parafii św. Doroty ks. Stanisław Kosiorowski.

            Jak już w tradycji tej pielgrzymki na Mszę św. do Bazyliki oprócz pieszych pielgrzymów przybyły różnymi środkami lokomocji konińskie rodziny.

Asystę i celebransów zmierzających do Stołu Pańskiego poprzedzał członek Konfraterni im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki niosący do ołtarza relikwie bł. ks. Jerzego. Za wstawiennictwem kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki zanosiliśmy  u naszej Matki prośby do Jej Syna za Ojczyznę.

Ks. Wojciech Sokołowski MIC przywitał ludzi pracy z trzydziestej pielgrzymki oraz organizatorów: Konfraternię bł. ks. Jerzego, Akcję Katolicką z parafii św. Wojciecha z diecezjalną prezes Marią Rakiewicz, Solidarność Kopalni Konin z przewodniczącym Grzegorzem Matuszakiem oraz sprawujących Mszę św. konińskich i licheńskich kapłanów. Eucharystii przewodził ks. dziekan Henryk Włoczewski, który modlił się o wolność i prawdę w naszej Ojczyźnie. Ks. prałat Wojciech Kochański i ks. prałat Józef Wysocki modlili się za Ojczyznę i za rodziny regionu konińskiego.  Słowo Boże wygłosił ks. wikariusz biskupi Wojciech Kochański. W swoim słowie wspomniał o początkach pielgrzymowania, o wytrwałości  stania przy wartościach, które wskazuje nam Chrystus. Odwołując się do dzisiejszych czytań i Ewangelii dał wskazania, jak na zawsze pozostać wierny wartościom głoszonym przez Chrystusa. Wskazywał, że należy przeciwstawiać się laicyzacji i liberalizacji dzisiejszego świata. Wspomniał o coraz trudniejszej sytuacji konińskich rodzin, o sprzedawaniu zakładów za bezcen, o wyzyskiwaniu lub zwalnianiu ludzi z pracy.

Po modlitwie za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, odśpiewaniu „Boże coś Polskę", pielgrzymi udali się pod pomnik swojego kapelana bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przy tym pomniku już od 1985 roku, za wstawiennictwem ks. Jerzego upraszaliśmy łaski dla naszej Ojczyzny.

Po  odśpiewaniu hymnu państwowego przy akompaniamencie orkiestry, razem z ks. prałatem Józefem Wysockim, za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, prosiliśmy słowami litanii do niego i słowami jego modlitwy za naszą Ojczyznę o wolność słowa oraz  za konińskie rodziny. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy prezes Mariola Rakiewicz podziękowała w imieniu organizatorów ks. marianom z reprezentantem ks. Wojciechem Sokołowskim oraz kapłanom konińskim. W szczególności podziękowała ks. wikariuszowi biskupiemu za homilię i ks. prałatowi Józefowi Wysockiemu za pomoc w przygotowaniu pielgrzymki, stałą opiekę i trwanie z nami przy wartościach Ewangelii. Ks. Wojciech Sokołowski podziękował za wspólnotę modlitwy i zapraszał do Sanktuarium Maryjnego każdego dnia, a w szczególności za rok, na  XXXI pielgrzymkową Eucharystię.

Będziemy za rok, w  przeddzień święta Matki Bożej Częstochowskiej.

Do zobaczenia 25 sierpnia 2013 roku na pielgrzymkowym szlaku.

Wiadomości z KAI -27.08.2012

Sanktuarium Licheń Stary, 27.08.2012