Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
za45.jpg

Zebranie POAK -12.09.2012

Akcja Katolicka w Polsce

Zebranie POAK -12.09.2012 - KoninSpotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i zespołu „Caritas” przy parafii św. Wojciecha w Koninie w dniu 12.09.2012 r.

Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą członka Akcji Katolickiej. Na wstępie kol. prezes Mariola Rakiewicz serdecznie powitała wszystkich zebranych. Następnie poinformowała, że papież Benedykt XVI ogłosił list apostolski ogłaszający Rok Wiary. W związku z powyższym ks. prałat omówił temat wiary, która dotyczy wszystkich chrześcijan.

 Tajemnica wiary to sięgnięcie do Pisma św. jako źródła wiary. Wiara musi być dynamiczna. Wiara bowiem wprowadza nas do życia w komunii z Bogiem i pozwala na wejście do Jego Kościoła. Pogłębiając naszą wiarę dążymy do świętości. Głoszone Słowo Boże pozwala kształtować serce człowieka łaską, która przemienia i uświęca. Ks. prałat przedstawił przykład św. Moniki – matki św. Augustyna, która poprzez wytrwałą wiarę doczekała się nawrócenia swojego syna Augustyna.Świętość to trwanie w łasce uświęcającej, a zaczyna się ono chrztem św. Wiara, jeśli jest dynamiczna, to zachwyci i pociągnie innych. Wyznawanie wiary w Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest Miłością.

Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne. Ks. prałat serdecznie podziękował wszystkim  zaangażowanym w zorganizowanie XXX pieszej pielgrzymki ludzi pracy do Lichenia w dniu 26 sierpnia, a szczególnie kol. Marioli Rakiewicz i kol. Grzegorzowi Ziołkowskiemu. Ustalono, że comiesięczne spotkania POAK, w miarę możliwości będą odbywały się w drugą środę miesiąca o godz. 19.00 po Mszy św. wieczorowej. Następne spotkanie ustalono na 10.10.2012 r. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą. Błogosławieństwa udzielił Asystent POAK ks.  prałat Józef Wysocki.                             Halina Bryja