Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

W łączności z ks. Biskupem

    Dekret o odpustach na Rok Wiary w diecezji włocławskiej

W nawiązaniu do dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 5 października 2012 r. o odpustach na Rok Wiary, trwający od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., w sprawie możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie diecezji włocławskiej w tymże Roku Wiary, postanawiam co następuje:

 

  1. 1.                 Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych, lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.
    1. 2.        Ponadto odpust zupełny w Roku Wiary będzie można uzyskać za każdym razem, gdy wierni odbędą pielgrzymkę do wskazanych poniżej sanktuariów i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych:

-        w Katedrze Włocławskiej pw. Wniebowzięcia NMP

-        w Bazylice Matki Bożej w Licheniu

-        w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny w Świnicach Warckich

-        w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli

-        w Sanktuarium Matki Bożej w Charłupi Małej

-        w Sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw w Ostrowąsie

-        w Sanktuarium bł. Bogumiła w Dobrowie

-        w Sanktuarium Matki Bożej w Skulsku

-        w Sanktuarium Matki Bożej w Brdowie

-        w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we Włocławku

-        w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki

-        w Sanktuarium Męczenników  Eucharystii i Jedności Kapłańskiej w Osięcinach.

  1. 3.        Wierni mogą zyskać odpust w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.
  2. 4.        Odpust zupełny można zyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  3. 5.        Odpust zupełny w Roku Wiary mogą uzyskać również osoby, które nie mają możliwości dopełnienia zwykłych warunków z powodu choroby lub innej uzasadnionej ważnej przyczyny, jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.
  4. 6.        W dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary: inauguracji Roku Wiary w katedrze lub w kościele parafialnym, w Święto Chrztu Pańskiego i w dniu zakończenia Roku Wiary, gdy zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary.
  5. 7.        Kapłanom spowiadającym w katedrze i kościołach, wyznaczonych jako sanktuaria z okazji Roku Wiary, udzielam zastrzeżonej biskupowi władzy zwalniania z kar kościelnych.

 

Ks. Artur Niemira                                                                                +Wiesław Mering

Kanclerz Kurii                                                                                               Biskup Włocławski

 

 Włocławek, 11 października 2012 r.

_________________

Dekret należy odczytać wiernym w XXVIII Niedziele Zwykłą, 14 października br. podczas wszystkich Mszy św. w ramach ogłoszeń

duszpasterskich

Ks. Leonard Urbański, Wikariusz Generalny